Djuptryck: en epok går i graven

Tyska tidningen print.de skriver idag att Europas största djuptryckeri kommer att stängas i januari 2024. Det handlar om Prinovis tryckeri i Ahrensburg, där det historiskt bland annat har tryckts kataloger för IKEA och Ellos – kataloger som inte längre finns kvar.

Prinovis föddes 2005, som en sammanslagning av flera stora djuptryckerier. Så sent som i november 2022 meddelade Prinovis att de stänger sitt tryckeri i Liverpool i juni 2023 och tryckeriet i Dresden stängdes nu i december 2022.

Tanken var nog att konsolidera till 1 produktionsenhet, men enligt Prinovis VD har den pågående energikrisen drivit på utvecklingen och omöjliggjort fortsatt drift.