Vår skog växer (2023)

bakgrundsbild

Klimathotet är sannolikt den största utmaning vi människor stått inför. Vi måste helt enkelt sluta tillföra mer kol från fossila bränslen i atmosfären. 

Varje industri måste ta ansvar för sina utsläpp. Ett hållbart skogsbruk kan binda lika mycket koldioxid som det avger. Det finns stora skillnader i klimatavtryck mellan papper producerade på olika pappersbruk och även mellan olika tryckerier. 

Vi på Fridholm & Partners vill göra det lätt att göra rätt, med målsättning att alla våra kunders trycksaker ska vara klimatneutrala så snart som möjligt. 

Vi vill hjälpa våra kunder att jobba CO2-SMART™.

2023 har vi gjort många fina co2-neutrala trycksaker och hittills kompenserat för 152,8 ton co2 hos Vi-skogen, +140% jämfört med 2022.

Vi har under 2023 nått vårt mål att kunna mäta co2-påverkan även för andra material än papper, såsom kartong och plast och vi har börjat kompensera för dessa under året. 

För löpande produktioner är kostnaden inte mer än ca 1-1,5% – det måste vi ha råd med!

Läs mer om CO2-SMART™ på co2smart.se.


Träd är en förutsättning för livet som vi känner det. De skänker skugga i hettan, förhindrar jorderosion och binder koldioxid. Dessutom är det en förnyelsebar råvara för papper – ett material vi på Fridholm & Partners älskar.  Vi på Fridholm & Partners har en egen liten skog på 2000 träd i Östafrika, med hjälp av Vi-skogen. 2023 planterar vi 500 träd till.

 Vi tackar våra kunder, leverantörer och personal som ger oss förmånen att kunna stötta något vi tycker är viktigt. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi rädda världen!