Stabiliserade papperspriser

Efter de senaste årens kraftiga prisökningar på papper har vi under senvåren och sommaren sett priserna falla tillbaka något. Det som ligger oss svenskar i fatet är att priserna sätts i Euro och vi har haft allt sämre valutakurs, vilket gör att vi snarare ser att papperspriserna stabiliserar sig på denna nya nivå.

Pappersjätten Sappi skriver i ett pressmeddelande att de kommer att hålla de befintliga priserna på WFC-papper året ut. Såhär skriver de:

”In an effort to address prevalent supply chain uncertainties and to maintain the commercial viability of its Graphic Paper business, Sappi Europe will keep prices for its Woodfree Coated Paper grades stable at today’s level for the remainder of 2023. 

This commitment facilitates customers’ ability to commit to business in advance of the traditionally busier fourth quarter for the printing industry. Market conditions are similar across the region, but obviously diverge between countries and segments and as such Sappi Europe’s sales personnel is always available for these individual customer specifics.

Sappi Europe remains fully committed to serving the printing business and will work closely with our customers to ensure the best possible outcome throughout the print media value chain.”

Det är första gången på flera år där vi har fasta papperspriser flera månader framåt i tiden. Skönt!

Ny partner: Paulig

Paulig group logo

Paulig Group har rötter från 1876 i kaffemärket Paulig, som är för Finland vad Gevalia, Löfbergs och Zoegas tillsammans är för Sverige.

I Sverige är man mest känt under varumärket Santa Maria, men många känner också igen Risenta och Robert’s Coffee.

Efter en pilotfas där vi tagit hand om Pauligs trycksaker i Finland är vi nu överens om att rulla ut på alla marknader. Kul tycker vi och välkomnar Paulig som ny kund!

Ny partner: Zoo.se

Bilden visar en 11 meter lång tapet, med tillhörande 3D-bokstäver som sticker ut från väggen.

Zoo.se säljer foder och tillbehör till husdjur, både online och i egna butiker. Under våren har vi fått förtroendet att vara med och bygga deras nya butik i Göteborg. Alltid lite extra kul med projekt som tänjer gränserna för vad en ”trycksak” är – som på bilden med en 11 meter lång tapet, kompletterad med 3D-bokstäver som sticker ut från väggen.

Vi välkomnar Zoo.se som ny kund!

Djuptryck: en epok går i graven

Tyska tidningen print.de skriver idag att Europas största djuptryckeri kommer att stängas i januari 2024. Det handlar om Prinovis tryckeri i Ahrensburg, där det historiskt bland annat har tryckts kataloger för IKEA och Ellos – kataloger som inte längre finns kvar.

Prinovis föddes 2005, som en sammanslagning av flera stora djuptryckerier. Så sent som i november 2022 meddelade Prinovis att de stänger sitt tryckeri i Liverpool i juni 2023 och tryckeriet i Dresden stängdes nu i december 2022.

Tanken var nog att konsolidera till 1 produktionsenhet, men enligt Prinovis VD har den pågående energikrisen drivit på utvecklingen och omöjliggjort fortsatt drift.

Vår skog växer (2022)

bakgrundsbild

Klimathotet är sannolikt den största utmaning vi människor stått inför. Vi måste helt enkelt sluta tillföra mer kol från fossila bränslen i atmosfären. 

Varje industri måste ta ansvar för sina utsläpp. Ett hållbart skogsbruk kan binda lika mycket koldioxid som det avger. Det finns stora skillnader i klimatavtryck mellan papper producerade på olika pappersbruk och även mellan olika tryckerier. 

Vi på Fridholm & Partners vill göra det lätt att göra rätt, med målsättning att alla våra kunders trycksaker ska vara klimatneutrala redan 2024. 

Vi vill hjälpa våra kunder att jobba CO2-SMART™.

2022 har vi gjort många fina CO2-neutrala trycksaker och hittills kompenserat för 63,5 ton CO2 hos Vi-skogen.

Vi har jobbat vidare på att kunna mäta CO2-påverkan även för andra material än papper, såsom kartong och plast och vi räknar med att köra igång det våren 2023. 

För löpande produktioner är kostnaden inte mer än ca 1-1,5% – det måste vi ha råd med!

Läs mer om CO2-SMART™ på co2smart.se.


Träd är en förutsättning för livet som vi känner det. De skänker skugga i hettan, förhindrar jorderosion och binder koldioxid. Dessutom är det en förnyelsebar råvara för papper – ett material vi på Fridholm & Partners älskar.  Vi på Fridholm & Partners har en egen liten skog på 1500 träd i Östafrika, med hjälp av Vi-skogen. 2022 planterar vi 500 träd till.

 Vi tackar våra kunder, leverantörer och personal som ger oss förmånen att kunna stötta något vi tycker är viktigt. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi rädda världen!

Intressant om tryckeribranschen och energikrisen

Branschkoll har en intressant artikel där man intervjuat nio tryckeri-VD om den pågående energikrisen. Här finns tryckerier som tagit emot stora bidrag under Covid, kämpat med ökande papperspriser senaste året och nu ser fortsatt stigande kostnader framöver.

Vi känner igen flera tankar här:

  • Papperstillverkning är mycket energikrävande och är fortfarande drivande i kostnadsökningen för trycksaker, även om energi i produktionen och transporter också ökar.
  • Rulloffset använder utöver el även gas, vilket gör dem extra utsatta. Därtill mer spill än i arkoffset. Kan påverka gränsen mellan arkoffset och rulloffset.
  • Arkoffset använder energikrävande tryckplåtar av aluminium och kräver visst spill vid inställning. Kan påverka gränsen mellan arkoffset och digitaltryck.
  • Många tryckeriers tak lämpar sig väl för solceller. Som trycksaksköpare ser vi positivt på tryckerier som (delvis) producerar egen förnyelsebar el.
  • Energikrisen är europeisk. Sverige är inte värst drabbat, men inom Sverige finns stora skillnader mellan norr och söder.

Lessebo pausar pappersproduktion

Pappersbruket Lessebo skriver i ett pressmeddelande att de pausat sin produktion pga det exceptionellt höga elpriset. De skriver att elkostnaden gått från 3 MEUR till 19 MEUR per år.

I södra Sverige, där Lessebo ligger, var elpriset var den 31 augusti ca 519 EUR/MWh, vilket motsvarar ca 58 000 EUR i elkostnad per dygn för Lessebo. Trots stigande papperspriser bedömde Lessebo sannolikt att de inte kunde få lönsamhet för produktion vid denna kostnadsnivå. De skriver att de kommer att fatta beslut dag för dag, beroende av elpris, om de ska producera eller ej.

Lessebo är mest känt via sitt varumärke Scandia, som är obestrukna finpapper.

Fortsatt ökande priser

Hösten 2021 blev startskottet för ökade papperspriser, efter 20 år där papperspriserna släpat efter och pappersbruken kämpat med dålig lönsamhet. Då berodde det främst på att effekten av flera nedlagda pappersbruk slog igenom för fullt, men det råkade sammanfalla med en begynnande energikris i Europa.

Vintern 2022 förvärrades situationen först av UPM’s strejk och under pågående krig startade Rysslands krig mot Ukraina, vilket spädde på den europeiska energikrisen, vilket i sin tur har gett ett inflationstryck som vi inte sett sen 1980-talet.

För oss betyder det att vi löpande får olika officiella brev från våra tryckerier, där de meddelar att det är en exceptionell situation, där de inte längre kan hålla några fasta priser. Priserna fastställs alltså först vid produktionstillfället, vilket är något helt unikt.

Det handlar huvudsakligen om papper, men även andra material, frakter och energi som används i produktionen. För rulloffset används gas för att driva värmetunneln där trycket fästs i papperet, så rulloffset är särskilt utsatt, då det råder brist på gas på marknaden.

Än så länge handlar rörliga priser främst om större produktioner, men läget är mycket ovisst och kan komma att ändra sig på kort varsel. Vi gör allt vi kan för att hålla våra kunders kostnader nere.

Här är en länk till en artikel branschtidskriften Packnorth, där den marknadsledande pappersgrossisten Antalis beskriver läget och aviserar ytterligare en prishöjning på 8-14% från 12 september.

Strejken är över!

UPM och finska Pappersförbundet kom överens lagom till helgen, så strejken är nu över. Parterna har skrivit ett avtal som sträcker sig över 4 år.

Strejken ihop med den fortfarande pågående energikrisen i Europa kommer sannolikt fortsätta påverka situationen på marknaden lång tid framöver, men förhoppningsvis blir det lite lättare att få tag på papper framöver!