EU misstänker kartell inom pappersmassa

12 Oktober har EU gjort tillslag mot flera tillverkare av pappersmassa (se denna länk till EUs pressmeddelande). EU anger inte vilka de besökt, men både UPM och Stora Enso meddelar att de fått besök av EU (se denna länk till en artikel hos SVT Nyheter).

Vi har tidigare skrivit att det är stormigt på pappersmarknaden i höst, med brist på tillgång och skenande priser.

Storm på pappersmarknaden i höst

Som vi tidigare skrivit om har på kort tid flera pappersbruk lagts ner, framförallt SCA som helt slutat tillverka papper och Stora Enso som lagt ner flera bruk och tagit bort flera av sina populäraste papper.

Till följd av detta så verkar det nu vara ”säljarens marknad” för papper, med brist på papper och höjda priser.

Ett exempel är Arctic Paper, som redan har aviserat 10% prishöjning vid tre tillfällen under 2021 (se denna länk för den senaste), så det hotas med totalt sett riktigt dramatiska prisökningar på upp till 30%.

Helt klart är att det funnits ett uppdämt behov hos pappersbruken att höja priserna, då de legat mer eller mindre stabilt sen millenieskiftet pga minskad efterfrågan och för stort utbud, trots ökade kostnader för framförallt råvara och energi. Råvaran används också för andra produkter, såsom kartong eller byggmaterial.

Bortsett prisfrågan så har vi fått information om att de största bruken är helt fullbokade de närmaste månaderna, så det är helt enkelt inte självklart att man kan få tag på papper över huvud taget.

Det här gäller i första hand rulloffsetproduktioner med många ton papper, men vi ser även att det spiller av sig på arkoffset, där pappersgrossisterna har svårt att leverera arkpapper.

Vi har sett en lång trend där kunder fattar sina beslut allt senare inför produktionen och det har fungerat när det varit ”köparens marknad”. Kanske kommer det förändras igen nu?

Stora Enso lägger ner Novapress

Stora Enso är en av de stora pappersleverantörerna. Nu skrivs det mycket i svenska tidningar om att Stora Enso stänger sitt pappersbruk i Kvarnsveden, Borlänge. Det är mindre än det finska bruket Veitsiluoto, som samtidigt aviserades att Stora Enso stänger. I Borlänge gjordes bland annat kontorspapper och tidningspapper, men Veitsiluoto gjorde ett av våra gamla favoritpapper – Novapress – och hade en kapacitet på hela 790 000 ton papper per år fördelat på 3 pappersmaskiner. Nedläggningen är planerad redan i september 2021.

Vi har tidigare skrivit om att Stora Enso lagt ner det trevliga papperet Lumipress. Pappersbruket i Oulu konverterades från att tillverka papper till att tillverka kartong till förpackningar. Nu bedömer man att även den marknaden kommer att vara mättad, så en konvertering är inte aktuell för Vitsiluoto.

Här är en länk till Stora Ensos sajt för den som vill läsa mer om nedläggningen av Veitsiluoto och Kvarnsveden.

Det blir allt färre pappersbruk kvar och vi ser just nu tillverkarna avisera prishöjningar runt 15%, de flesta från halvårsskiftet. Har man planerade produktioner för sensommaren kan det vara en god idé att försöka få in pappersbeställningen redan nu.

SCA – en epok går i graven

SCA Ortviken

I augusti aviserade SCA att de skulle upphöra med all produktion av papper och istället fokusera på förpackningar. Idag producerade det sista papperet.

Ortviken strax utanför Sundsvall har varit ett av världens största pappersbruk och har producerat papper sen 1958. Som mest producerade man 800 000 ton papper per år.

På andra sidan Östersjön har StoraEnso gjort en liknande satsning och konverterar pappersbruket i Uleåborg (Oulu) från finpapper under namnet Lumipress.

På kort sikt gör dessa nedläggningar att vi kan få se svajiga papperspriser under 2021.

Här är en länk till SCA’s sajt för den som vill läsa pressmeddelandet om stängningen.

Stora Enso lägger ner Lumipress

Stora Enso planerar att göra om sitt pappersbruk i finska Uleåborg (Oulu) där man producerar det trevliga papperet Lumipress. Pappersbruket i Oulu konverteras från att tillverka papper till att tillverka kartong till förpackningar, vilket är en tydlig trend inom pappersindustrin.

Här är en länk till Stora Ensos sajt för den som vill läsa mer om konverteringen av Oulu.