Djuptryck: en epok går i graven

Tyska tidningen print.de skriver idag att Europas största djuptryckeri kommer att stängas i januari 2024. Det handlar om Prinovis tryckeri i Ahrensburg, där det historiskt bland annat har tryckts kataloger för IKEA och Ellos – kataloger som inte längre finns kvar.

Prinovis föddes 2005, som en sammanslagning av flera stora djuptryckerier. Så sent som i november 2022 meddelade Prinovis att de stänger sitt tryckeri i Liverpool i juni 2023 och tryckeriet i Dresden stängdes nu i december 2022.

Tanken var nog att konsolidera till 1 produktionsenhet, men enligt Prinovis VD har den pågående energikrisen drivit på utvecklingen och omöjliggjort fortsatt drift.

Intressant om tryckeribranschen och energikrisen

Branschkoll har en intressant artikel där man intervjuat nio tryckeri-VD om den pågående energikrisen. Här finns tryckerier som tagit emot stora bidrag under Covid, kämpat med ökande papperspriser senaste året och nu ser fortsatt stigande kostnader framöver.

Vi känner igen flera tankar här:

  • Papperstillverkning är mycket energikrävande och är fortfarande drivande i kostnadsökningen för trycksaker, även om energi i produktionen och transporter också ökar.
  • Rulloffset använder utöver el även gas, vilket gör dem extra utsatta. Därtill mer spill än i arkoffset. Kan påverka gränsen mellan arkoffset och rulloffset.
  • Arkoffset använder energikrävande tryckplåtar av aluminium och kräver visst spill vid inställning. Kan påverka gränsen mellan arkoffset och digitaltryck.
  • Många tryckeriers tak lämpar sig väl för solceller. Som trycksaksköpare ser vi positivt på tryckerier som (delvis) producerar egen förnyelsebar el.
  • Energikrisen är europeisk. Sverige är inte värst drabbat, men inom Sverige finns stora skillnader mellan norr och söder.

Fortsatt ökande priser

Hösten 2021 blev startskottet för ökade papperspriser, efter 20 år där papperspriserna släpat efter och pappersbruken kämpat med dålig lönsamhet. Då berodde det främst på att effekten av flera nedlagda pappersbruk slog igenom för fullt, men det råkade sammanfalla med en begynnande energikris i Europa.

Vintern 2022 förvärrades situationen först av UPM’s strejk och under pågående krig startade Rysslands krig mot Ukraina, vilket spädde på den europeiska energikrisen, vilket i sin tur har gett ett inflationstryck som vi inte sett sen 1980-talet.

För oss betyder det att vi löpande får olika officiella brev från våra tryckerier, där de meddelar att det är en exceptionell situation, där de inte längre kan hålla några fasta priser. Priserna fastställs alltså först vid produktionstillfället, vilket är något helt unikt.

Det handlar huvudsakligen om papper, men även andra material, frakter och energi som används i produktionen. För rulloffset används gas för att driva värmetunneln där trycket fästs i papperet, så rulloffset är särskilt utsatt, då det råder brist på gas på marknaden.

Än så länge handlar rörliga priser främst om större produktioner, men läget är mycket ovisst och kan komma att ändra sig på kort varsel. Vi gör allt vi kan för att hålla våra kunders kostnader nere.

Här är en länk till en artikel branschtidskriften Packnorth, där den marknadsledande pappersgrossisten Antalis beskriver läget och aviserar ytterligare en prishöjning på 8-14% från 12 september.

Kuverprishöjningar – som ett brev på posten?

Prisaviseringsbrev Bong 2202-03-31

Svenska Bong är en av Europas största kuverttillverkare. Precis som alla andra drabbas de nu av ökade kostnader för papper och energi och skickar ut prisaviseringsbrev med jämna mellanrum. I veckans brev gör Bong bedömningen att råvarumarknaden kommer att vara fortsatt svajig under hela 2002 och man aviserar nya prishöjningar för kuvert på 18% efter påsk.

Svårt få tag på kuvert

Vi har tidigare skrivit att det är stormigt på pappersmarknaden, med brist på tillgång och skenande priser.

Nu börjar vi se konsekvenserna av nedläggningen av StoraEnsos pappersbruk i Veitsiluoto, som stod för hela 40% av Europas papper för kuvertmarknaden, där de dessutom var ett av endast två pappersbruk som tillverkade Svanen-godkänt kuvertpapper.

Det andra Svanen-godkända kuvertpappret tillverkas av UPM, och där pågår just nu en flera veckor lång strejk. Det gör att det kan vara svårt att få tag på Svanen-godkända kuvert den närmaste tiden och att priset sannolikt kommer att gå upp.