A-format

← Tillbaka

Bilden visar broschyrer i A5-format.

A-format är en Europeisk standard för pappersformat. A4 är det mest kända formatet, då det används i skrivare och kopiatorer. Varje format är en fördubbling/halvering av föregående format. Här är en förteckning över samtliga A-format:

A0 841 × 1 189 mm

A1 594 × 841 mm

A2 420 × 594 mm

A3 297 × 420 mm

A4 210 × 297 mm

A5 148 × 210 mm

A6 105 × 148 mm

A7 74 × 105 mm

A8 52 × 74 mm

A9 37 × 52 mm

A10 26 × 37 m