C-format

← Tillbaka

C-format, som är lite större än motsvarande A-format, används ofta för kuvert – särskilt då C4, C5 och C6.

C0 917 × 1 297 mm

C1 648 × 917 mm

C2 458 × 648 mm

C3 324 × 458 mm

C4 229 × 324 mm (Ett standard A4-papper är 210x297mm och går att kuvertera i C4 utan att falsas.)

C5 162 × 229 mm (Ett standard A4-papper är 210x297mm och går att kuvertera i C4 om man falsar det på mitten, till A5.)

C6 114 × 162 mm (Numera ovanligt format, men användes förr för brev mellan privatpersoner. Används oftast för att kuvertera ett kort i A6-format.)

C7 81 × 114 mm

C8 57 × 81 mm

C9 40 × 57 mm

C10 28 × 40 mm