Dummy

← Tillbaka

En dummy är ett handgjord förhandsex, som visar hur den färdiga trycksaken kommer att se ut. Det finns flera användsområden:

En pappersdummy är i samma format, sidomfång och papper som den färdiga trycksaken. Målet är att se hur trycksaken känns och ser ut på det aktuella papperet.

En dummy för tryck bör man alltid ha med om det finns några som helst tveksamheter. Om man tex har ett enkelt flygblad där den ena sidan har en stående och den andra en liggande layout, så är det inte självklart hur dessa ska monteras mot varandra. En dummy gör det tydligt. På samma sätt är det med foldrar, där det blir tydligt hur foldern ska falsas.

Numera gör vi ibland en dummy som vi filmar och mailar istället för en fysisk dummy. Det blir också väldigt tydligt och går blixtsnabbt att skicka!