Foldrar

← Tillbaka

Bilden visar en 6-sidig rullfalsad folder (även kallad 4-sid + flärp, då kupongerna inte är en hel sida).

En folder är en trycksak som är gjord av ett enda pappersark, som har falsats (“vikts”) en eller flera gånger. Formatet anges som det färdiga formatet och kompletteras med ett “planoformat” som anger pappersarkets format.

Vanligast är 4, 6 eller 8 sidor. Fler sidor blir lätt knöligt om man inte kör på väldigt tunt papper, såsom vid bipacksedlar till läkemedel.

4 sidor betyder att man falsat papperet en gång, oftast på mitten.

6 sidor kan man falsa på olika sätt – antingen som ett “Z” (även kallat “dragspel“) eller som ett “U” (så kallad “rullfalsning“). Ytterligare ett sätt är ett så kallat “altarskåp“, där sidorna är hälften så breda som bakstycket och möts i mitten, lite som ett “C”

8 sidor kan man falsa på flera sätt. Dels Z-falsning och rullfalsning som ovan, dels “mitten/mitten” – där man först falsar på mitten och sen ytterligare en gång i mitten av den 4-sidiga folder man just gjort, men även “korsvecksfalsning” (även kallat “kryssfalsning”) där man först falsar en gång i mitten och sen en gång till åt andra hållet.

Tänk på:

  • Om man gör en rullfalsning så måste man tänka på att varje sida efter de ytttersta två måste vara 3mm smalare än föregående sida, för att den inte ska gå i falsvecket.
  • Planoformat är pappersarkets format.