Formering (negativ & positiv)

← Tillbaka

Bilden visar positiv fomering.

Formering avser omslagets bredd i förhållande till inlagan, i de fall där omslaget är på 6 eller 8 sidor, dvs har en sida/flärp som viks in mot inlagan.

När man har ett 6-sid omslag på en bok eller broschyr, så måste sidan med inviket (oftast) vara 3 mm smalare, för att inte skäras av vid renskärningen. Detta kallas negativ formering.

Vid positiv formering har omslaget samma bredd och då måste delarna (oftast) ha skurits innan de sätts ihop, vilket innebär högre kostnader.

Tänk på:

  • Gör inviket 3 mm smalare vid negativ formering.