ICC-profiler

← Tillbaka

ICC står för “International Colour Consortium”, som verkar för en färgstandard. En ICC-profil påverkar hur programvaran ska tolka färgerna i ett dokument, såsom en bild, ett InDesign-dokument eller ett PDF-original.

ICC-profiler styrs huvudsakligen av tre parametrar:

  1. Färgstandard (EU, USA eller Japan)
  2. Papperstyp (Bestruket, Obestruket, LWC, SC mfl)
  3. Tryckteknik (Rulloffset, Arkoffset, Djuptryck etc)

På 00-talets slut skedde ett skifte där branschen gick från att alla tryckerier hade egna ICC-profiler för sina olika tryckpressar och papper, till att alla tryckerier istället fick ställa om sin produktion mot en ISO-standard. Numera använd huvudsakligen dessa standardiserade ICC-profiler från ECI – European Color Initiative.

Tänk på:

  • I våra artwork orders anger vi alltid vilken ICC-profil som ska användas för att vi ska kunna säkerställa bästa kvalitet.