Moiré

← Tillbaka

Störande rastermönster (“interferensmönster”) som bildas då ett mönster i en bild t.ex. en rutig kavaj påverkar ett raster, eller då tryckplåtarnas rastervinklar ligger fel inbördes (mindre vanligt). Kavajen ger samma effekt som om man skulle lägga in ett extra raster i en vinkel som ligger för nära ett av de befintliga rastrerna.

Om man har känsliga bilder med svåra mönster så kan man överväga att trycka med en annan typ av raster, så kallat “stokastiskt raster” (eller “FM-raster”, där FM står för frekvensmodulerat). I ett sådant raster är rasterpunkterna mycket små och ligger slumpvis, så att moiré inte uppstår. Däremot är det svårare att detaljstyra tryckfärgerna i tryckpressen med dessa raster.