PDF-standarder

← Tillbaka

Alla vet vad en PDF är, men alla känner inte till att det finns flera standarder med olika syften, där man begränsar vad som får finnas med i en PDF. Visste du tex att man kan lägga in rörlig bild i en PDF? Det är svårt att trycka…

För tryck har den senaste 15 åren standarden PDF-X/1a gällt och det är fortfarande den dominerande och säkraste. Framöver tror vi det kommer att ske ett skifte till PDF-X/4.

Det finns fortfarande gott om tryckerier som tar emot felaktigt gjorda PDF:er.

Tänk på:

  • I våra artwork orders framgår vilket PDF-standard som gäller från fall till fall (huvudsakligen PDF/X-1a).
  • Använd alltid korrekt ICC-profil för det papper och den tryckteknik som används.
  • Vi gör alltid en preflight på alla original för att säkerställa att de är korrekt gjorda.