Grafiska Termer

PMS-färg (dekorfärg)

← Tillbaka

PMS är förkortning för Pantone Matching System och är färdigblandade så kallade dekorfärger till skillnad från de vanliga tryckärgerna CMYK.

Genom att använda dessa färger kan man nå färgtoner som inte är tryckbara i CMYK.

För att trycka en dekorfärg måste man göra rent ett färgverk i tryckpressen och fylla det med den unika dekorfärgen, som man specialblandat utifrån recept.

Många tryckpressar har 4 färgverk, där man i princip uteslutande använder CMYK, men det finns även tryckpressar som har tex 5 eller 6 färgverk, där de extra färgverken används just för dekorfärger.

För enkla trycksaker såsom visitkort kan man även ha en tryckpress som bara har 1 eller 2 färgverk, så att man enbart trycker med dekorfärg, eller dekorfärg plus svart.

Nackdelen med dekorfärger är att det är dyrare och att man inte kan välja så många färger samtidigt, utan det vanliga är att man använder 1 PMS-färg, för sig själv eller i kombination med svart eller CMYK.