Provtryck

← Tillbaka

Provtryck (korrekt “digitalt förprovtryck”) innebär att man skriver ut ett tryckoriginal på en kalibrerad provtrycksskrivare, som simulerar hur trycket kommer att bli i tryckpressen.

Det är möjligt, men kostsamt och mycket ovanligt, att göra ett “pressprovtryck”, där man alltså skriver ut tryckplåtar, sätter dem i tryckpressen och kör igång den för att se det slutliga resultatet.