Raster

← Tillbaka

När tryckoriginalet överförs till tryckplåtarna måste det först “rastreras”. Det innebär att alla bilder analyseras i en dator och konverteras till bildpunkter enligt ett visst schema, för respektive tryckfärg (CMYK).

Varje färg ligger i en viss “vinkel”, för att färgerna inte ska krocka med varandra.

Rasterpunkter är olika stora beroende av hur mycket färg som ska tryckas. Ska det bli en heltäckande platta av tex 100% Cyan, så kommer rasterpunkterna vara så stora att de går i varandra. Tittar man med lupp på en sådan tonplatta på den färdiga trycksaken, så ser man inga rasterpunkter.

Om det omvänt ska bli en mycket ljus grå tonplatta av 10% Svart, så kommer rasterpunkterna vara mycket små, med mycket luft emellan.

Tänk på:

  • Har du inte tittat på ett tryckraster med lupp på någon av dina trycksaker, så gör det!