Registerstansning

← Tillbaka

Bilden visar en registerstansad katalog.

Registerstansning betyder att sidorna i en broschyr stansas i ytterkant för att få ”tumgrepp” så man kan välja en viss sektion. Tidigare ofta använda i lokala telefonkataloger.

Vi kör tex registerstansning i Blåkläders katalog.