Ursparning & övertryck

← Tillbaka

När tex en vit text trycks mot en färgad bakgrund (bild eller tonplatta) så sparas det vita ur från den underliggande bakgrunden. Det gör alltså ett hål i bakgrunden, så att det vita pappret istället syns som text.

Ursparning sker i de flesta fall automatiskt i InDesign och liknande program, om man valt vit text.

Om den vita texten inte är markerad för ursparning så kommer den att hamna ”under” bakgrunden och inte synas.

Övertryck är motsatsen till ursparning. All text och tonplattor i 100% K (svart) har förinställningen att de ska övertryckas, i moderna programvaror såsom InDesign. Dessa trycks alltså ovanpå bakgrunden.

Övertryck är bra när man har text i liten grad, men om man har en svart tonplatta som delvis ligger över en bild, så kommer den att upplevas svartare där, än mot den vita bakgrunden. Det kan man lösa genom att markera den för ursparning, eller genom att göra den djupsvart.

Tänk på:

  • Gör svarta texter över 48p djupsvarta.