Grafiska Termer

Utfall & skärmärken

← Tillbaka

Exempel på utfall med skärmärken och passmärken.

Med utfallande tryck menas att man trycker hela vägen ut till papperets kant. För att klara det rent tekniskt, utan att riskera att det blir en vit otryckt kant, så trycker man en bit utanför papperskanten och skär sedan bort detta (även kallat “renskärning”).

Det gör att man behöver ta hänsyn till “utfall”.

Om du ska fylla en hel A4 (210×297 mm) med en bild som ska gå ut till kant, så ska originalbilden alltså vara 3 + 210 + 3 = 216 mm bred och 3 +297 + 3 = 303 mm hög, baserat på 3mm utfall. Tryckoriginalet görs fortfarande i A4, men med 3mm utfall i dokumentinställningarna (och vid PDF-exporten).

Skärmärken visar var trycksaken kommer att skäras. De ligger alltså precis innanför utfallet.

I praktiken räknar vi med 1mm tolerans, dvs att skärningen av den färdiga produkten kan variera +/-1 mm, men branschreglerna ALG medger mer och det ska finnas marginal.

Tänk på:

  • Gör alltid original med minst 3mm utfall.