Värdetryck

← Tillbaka

Bilden visar ett UV-tryck, som framträder när det är belyst med UV-lampa, likt dem man använder i butikskassor.

Ett samlingsnamn för olika trycktekniker och ytbehandlingar med målet att försvåra kopiering. Sedlar är tex ofta tryckta i flera olika trycktekniker, kombinerat med specialproducerat papper med vattenstämpel, fluorescerande tryckfärger, folieringar etc.

Modernt värdetryck kan även handla om ID-kort med RFID-taggar.