Djupsvart

Djupsvart (även ”fyrfärgssvart”) används för att få bra svärta i trycket.

Grundtänket är att vanlig svart är 100% total färgmängd – mer kan man inte få av en enskild tryckfärg, men i bilder kan man ha uppåt 280% total färgmängd, när man lägger ihop tryckfärgerna CMYK. Det gör att det kan se mörkare ut än endast ren svart tryckfärg.

Djupsvarta tonplattor

I bilden nedan är hjärtats vänstra sida i vanlig svart, dvs 100% K, medan den högra sidan är djupsvart (se färgvärden nedan). Kan du se skillnaden i svärta?

Bilden visar förhandsvisning i Acrobat av ett hjärta där den vänstra delen är vanlig svart och den högra delen är djuspvart.

Du kanske behöver dra på max ljus på din bildskärm, men det blir en tydlig skillnad i tryck. Jämfört med den djupsvarta delen ser den vanliga svärtan ganska blaskig ut.

Resultatet blir också tydligt om man lägger en svart tonplatta eller stora svarta textrubriker i direkt anslutning till en färgbild. Här är ett exempel, där vi satt en djupsvart och en vanlig svart tonplatta bredvid ett ganska mörkt foto:

Bilden visar förhandsvisning i Acrobat av ett foto och två svarta tonplattor, där den nedersta är vanlig svart och den översta är djuspvart.

Djupsvart text

Text separeras normalt till 100% Svart. Det är korrekt och fungerar bra i löpande texter, även om de ligger på en ljus tonplatta.

När man har riktigt stora rubriker, eller tonplattor i svart – särskilt i kombination med färgrika bilder – så kan det se tunt ut. Då rekommenderar vi att man använder djupsvart.

Text som är 100% svart ligger normalt i övertryck. Det kan göra att svärtan i en fet rubrik kan vara olika om en del av den ligger ovanpå en annan bakgrund. Även här kan djupsvart hjälpa till, då man får samma fina djupa svärta i hela rubriken.

Jämför bokstäverna nedan. Den övre ligger i djupsvart och har en jämn och fin svärta som inte påverkas av bakgrunden. Den nedre ligger i vanliga svart, i övertryck, och påverkas av bakgrunden så den del som ligger över den mörkare tonplattan är mörkare än den del som ligger över den ljusare tonplattan.

Bilden visar en PDF i Adobe Acrobat, med ett ”B”, som är djupsvart och ligger över olika tonplattor. Svärtan påverkas inte av tonplattorna!
Bilden visar en PDF i Adobe Acrobat med inställningen ”simulera övertryck”, med ett ”B”, som är 100% svart och trycks över tonplattan. Titta noga vid pilen för att se att svärtan påverkas av tonplattorna!

Bästa färgvärden för neutral djupsvärta

Vår rekommendation för en neutral och djup svärta är:

40% Cyan, 30% Magenta, 30% Gul och 100% Svart.

Det ger totalt 200% färgmängd och ”dubbelt så svart” som om man bara använder svart färg. Anledningen att man har lite mer cyan än magenta och gult är att cyan i praktiken är lite klenare, så den här kombinationen blir neutralt grå.

Djupsvart för InDesign

Här kan du ladda hem F&Ps Djupsvart för InDesign:

När du laddat hem filen går du in i InDesign -> Färgrutor -> Läs in färgrutor och väljer filen.

Tänk på:

  • Använd gärna djupsvart för rubriker som är minst 48p.
  • Använd inte djupsvart för brödtext.
  • Använd gärna djupsvart för tonplattor, men inte om de har vit brödtext.
Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?