Dummy

En dummy är ett handgjort förhandsex, som visar hur den färdiga trycksaken kommer att se ut. Det finns flera användsområden:

Bilden visar en enkel tredimensionell pappersdummy för en pyramid med vidhängande splash.

En pappersdummy är i samma format, sidomfång och papper som den färdiga trycksaken. Målet är att se hur trycksaken känns och ser ut på det aktuella papperet.

En dummy för tryck bör man alltid ha med om det finns några som helst tveksamheter. Om man tex har ett enkelt flygblad där den ena sidan har en stående och den andra en liggande layout, så är det inte självklart hur dessa ska monteras mot varandra. En dummy gör det tydligt. På samma sätt är det med foldrar, där det blir tydligt hur foldern ska falsas.

Numera gör vi ibland en dummy som vi filmar och mailar istället för en fysisk dummy. Det blir också väldigt tydligt och går blixtsnabbt att skicka!

Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?