Falska uppslag (i inneromslag vid limbindning)

Vid limbindning limmas omslaget inte bara över själva ryggen, utan även en bit in på fram- och baksidan. Där görs en bigning, som förenklar öppnandet och avlastar själva bindningen. Det gör dock att det skapas ett så kallat ”falskt uppslag” mellan omslaget och inlagan – något man måste ta hänsyn till när man gör original, läs mer nedan.

Äkta uppslag

I en klammerhäftad broschyr finns bara ett enda ”äkta” uppslag – mittuppslaget. Med det menas att båda sidorna i uppslaget ligger bredvid varandra på tryckarket.

Falska uppslag

Mellan olika arkdelar i inlagan

Alla andra uppslag består antingen av två sidor som ligger på samma tryckark, men ej bredvid varandra utan arket falsas så de hamnar bredvid varandra i den färdiga trycksaken, eller av två sidor som ligger ytterst på varsitt tryckark.

I normalfallet är detta inget problem, men man ska vara medveten om att branschvillkoren ALG medger en viss tolerans mellan sidor, så man bör inte placera bilder så att någon har en näsa eller ett öga mitt i skarven och om möjligt undvika bilder som sträcker sig över uppslag som ligger på olika tryckark.

Mellan omslag och inlaga

När vi kommer till inneromslaget så är det alltid ett ”falskt” uppslag och framförallt vid limbindning behöver man anpassa för det.

Vid större upplagor trycks ofta omslaget i arkoffset och inlagan i rulloffset. Därtill är det vanligt att använda olika papper i omslag och inlaga. Vi har alltså ofta både olika material och tryckteknik, vilket gör det näst intill omöjligt att få 100% matching.

Bilden visar hur omslaget limmas ca 6mm mot inlagan och öppnas vid omslagets bigveck.

Vid limbindning går limmet in ca 6 mm från vardera sida, mellan omslagets och inlagans första respektive sista sida. Vid A4 (210mm bredd) blir synlig sidyta ca 204 mm. Layouten måste därför justeras 6mm* på vardera sidan om man har bilder som går över uppslaget. Annars ”försvinner” ca 12 mm av layouten in i ryggen och man får miss i passning.

*Det fungerar faktiskt även bra att bara flytta flytta ena sidan 12 mm, eller tex en sida 10 mm och den andra 2 mm. Det viktiga är att totalen blir ca 12 mm.

Såhär justerar man original för falskt uppslag mellan omslag och inlaga

Låt oss först titta på vad som händer om vi inte justerar. Här är layouten för första uppslaget i en limbunden broschyr.

Bilden visar ett ojusterat falskt uppslag

Här ser vi resultatet. Vi ser nu bara ca 204mm av grundformatet på 210mm. Sidornas layout möts vid den streckade linjen och totalt 12 mm har försvunnit. Motivet, som här illustreras av de röda och gröna linjerna, har förskjutits.

Bilden visar resultatet av ett ojusterat falskt uppslag

Nu gör vi om och gör rätt! Vi flyttar ut bilden 6mm åt respektive håll. Det ser lite galet ut i originalet, då den del som kommer att limmas nu ser ut att ligga dubbelt…

Bilden visar ett justerat falskt uppslag

…men resultatet blir korrekt.

Bilden visar resultatet av ett justerat falskt uppslag

Tänk på:

  • Undvik om möjligt att lägga bilder över uppslag som består av olika arkdelar.
  • Lägg inte känsliga detaljer i mittvecket.
  • Justera för falskt uppslag mellan omslag och inlaga.
  • Gör ett medvetet pappersval för omslag och inlaga, beroende av om matching är viktigt eller ej.
  • Falska uppslag är normalt sett inget tryckfel, utan beror på bristande kunskap vid utformning av original.
Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?