ICC-profiler

ICC står för ”International Color Consortium” och är en internationell organisation som verkar för en gemensam internationell färgstandard.

Vad är en ICC-profil?

En ICC-profil avgör hur programvaran ska tolka färgerna i ett dokument, såsom en bild, ett InDesign-dokument eller ett PDF-original.

Om en bild är taggad med en ICC-profil så kan program som Adobe Photoshop, Illustrator och InDesign förstå hur bilden är konstruerad och anpassa den för olika ändamål, såsom för webben eller för olika trycktekniker.

Man kan tänka på det som att det finns bilar som går på bensin, diesel eller el och det finns automatväxlade och manuellt växlade bilar. Det är bra att känna till vilket bränsle bilen går på innan man tankar, annars kan det bli tokigt. 😉

ICC-profilerna i sig anpassas efter olika färgrymder, med målet att ge bästa och mest förutsägbara resultat utifrån de förutsättningar som finns i färgrymden.

Gör olika ICC-profiler någon skillnad?

Låt oss testa! Här har vi ett härligt vintrigt landskap från Nordnorge i kvällssol. Såhär ser originalbilden ut i RGB.

Foto som är fotograferat i Adobe RGB (1998) och konverterat till sRGB.
Bilden visar ett foto som är fotograferat i Adobe RGB (1998) och konverterat till sRGB.

Nu testar vi att montera in bilden i InDesign med de för oss felaktiga färginställningar som Adobe är snälla nog att skicka med som förinställning i programmet.

Sen skjuter vi skjuter ut en PDF/X-1 med dessa inställningar. Nu kommer bilden att konverteras från RGB till CMYK, baserat på våra färginställningar och angiven målprofil, dvs den ICC-profil den färdiga PDF:en ska ha (här: ”US web coated”).

Bilden visar en skärmdump från Adobe Acrobat av ett foto som sparats ut som PDF med felaktig färginställning (US web coated).

Notera hur grå bilden blev – den varma känslan är nästan helt borta – och hur mycket den har tappat i de rosa partierna där solen belyser bergen och molnen samt hur de röda stugorna är väldigt mycket mörkare än i originalbilden. Det här är alltså en ICC-profil (US web coated) som är avsedd att användas för rullofset i USA på bestruket papper, se mer nedan.

Nu testar vi istället att skjuta ut en PDF med våra job options ”X1v3”, dvs ICC-profilen PSO Coated v3, som är avsedd för tryck i offset (både ark och rulle) i Europa på bestruket papper.

Skärmdump från Adobe Acrobat av ett foto som sparats ut som PDF med korrekt färginställning (PSO coated v3).
Bilden visar en skärmdump från Adobe Acrobat av ett foto som sparats ut som PDF med korrekt färginställning (PSO coated v3).

Notera hur vi har fått tillbaka det mesta av det rosa i moln och bergstoppar och hur stugorna är röda igen.

Den enda skillnaden mellan dessa båda är ICC-profilen i kombination med färginställningarna. Som du ser så är det helt avgörande för kvaliteten på den färdiga trycksaken!

Vad styr vilken ICC-profil som ska användas för tryck?

ICC-profiler styrs huvudsakligen av tre parametrar:

  1. Färgstandard (Europa, USA eller Japan)
  2. Papperstyp (Bestruket, Obestruket, LWC, SC mfl)
  3. Tryckteknik (Rulloffset, Arkoffset, Djuptryck etc)

Vi trycker i princip uteslutande för den europeiska marknaden, så vi jobbar bara med den europiska färgstandarden. Tyvärr domineras grafiska program helt av Adobe, som vid varje uppdatering har en tendens att tvinga på oss amerikansk färgstandard – se upp!

Papperstyp handlar för de flesta om bestruket eller obestruket. Övriga papperstyper gäller huvudsakligen stora rulloffsetproduktioner eller specialproduktioner.

Tryckteknik är för de flesta ark- eller rulloffset. Dessa båda hade tidigare (v1 och v2) olika ICC-profiler, men från och med v3 finns en gemensam standard där samma ICC-profil kan användas för båda. Det finns även specifika ICC-profiler för andra trycktekniker, såsom djuptryck.

Från unika profiler till gemensam standard

På 00-talet skedde ett skifte där branschen gick från att alla tryckerier hade egna ICC-profiler för sina olika tryckpressar och papper, till att alla tryckerier istället fick ställa om sin produktion mot en ISO-standard.

Numera används huvudsakligen dessa standardiserade ICC-profiler från ECI – European Color Initiative, eller en motsvarande ICC-profil som har samma målbild (”FOGRA”).

Skiftet höjde tydligt lägstanivån i branschen. Därefter har man finputsat ett par gånger, så att vi nu är på version 3 av ICC-profiler baserade på ISO.

Olika ICC-profiler för RGB

Inom RGB finns två dominerande färgrymder (2022).

Den allra vanligaste är ”sRGB”. Den är standard på webben. Därför anpassar vi våra bilder i vårt galleri så att de ligger i sRGB – såsom de flesta kommer att se bilderna.

Den andra är ”Adobe RGB (98)”. Den är ”större”, dvs den klarar att återge fler olika färger än sRGB. Det gör den mer lämpad för bildhantering – särskilt för tryck.

Om man har en bild med det större färgomfånget i Adobe RGB och konverterar den för tryck (CMYK) så kommer den tryckta bilden att få en större färgrikedom än om den från början hade varit i sRGB.

Därför bör man alltid välja att fotografera i Adobe RGB (98) framför sRGB om kameran har möjlighet att ändra dessa inställningar – även om målet är webb, då man alltid kan krympa färgrymden i slutet.

Ladda ner och installera ICC-profiler

Ladda ner ICC-profiler

Här kan du ladda ner de två vanligaste ICC-profiler som gäller för närvarande (2021) för normalt bestruket (PSO Coated v3) respektive obestruket papper (PSO Uncoated v3) i offset eller digitaltryck.

Såhär installerar du ICC-profiler

Följ beskrivningen för din dator här nedan. OBS! Oavsett operativsystem måste du starta om Indesign för att nya ICC-profiler ska aktiveras

Mac

Lägg filerna i mappen: Macintosh HD/Bibliotek/ColorSync/Profiles

Windows

Högerklicka på ICC-profilen och välj ”Installera profil”.

Tänk på:

  • Fotografera i Adobe RGB (98) om möjligt.
  • Konvertera till sRGB för webb.
  • Använd korrekt ICC-profil för tryck, beroende av papper och tryckteknik.
  • I våra artwork orders anger vi alltid vilken ICC-profil som ska användas för att vi ska kunna säkerställa bästa kvalitet.
  • Kontrollera alltid dina färginställningar i Adobe CC efter minsta uppdatering – de gillar att köra över oss användare och installera amerikansk standard.
Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?