ISO 14001

ISO 14001 är en miljöcertifiering av själva företaget. Man kan inte använda den att märka trycksaker som företaget producerar.

Det är möjligt att certifiera sig för Svanen utan att vara ISO-certifierad.

Tänk på: Nästan alla våra tryckerier är certifierade enligt både ISO 14001 (miljö) och ISO 9001 (kvalitet).

Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?