Limbindning

Limbindning kan användas på böcker och broschyrer som är minst 3-4 mm tjocka (det varierar lite mellan olika bokbinderier). I praktiken innebär det från 48 sidor och uppåt, beroende av hur tjockt papper man använder.

Det finns flera typer av limbindningar, men säger man inget annat är det den enklaste formen som avses.

Samtliga bindningar utgår ifrån att man har ett antal ”sektioner” (”tryckark” som falsats till slutformatet, även kallat ”arkdelar”) som binds ihop tillsammans med ett omslag. De vanligaste tryckpresserna ger ett tryckark som motsvarar 16 sidor A4, men både formatet och tryckpressen påverkar hur många sidor man får per sektion.

Här listar vi limbindningar utifrån den enklaste till den bästa:

Limbunden katalog "Mateus"
Bilden visar en limbunden katalog ”Mateus”

Limbindning

Vanlig Limbindning (kallas ”perfect bound” på engelska) innebär att man fräser bort ryggen, stryker på lim och fäster mot omslaget. I princip är varje sida/ark löst limmat, vilket kan ge problem vid flitigt användande.

PUR-limbindning

PUR (”polyuretan”) är ett särskilt lim som är betydligt starkare – men dyrare – än en vanlig limbindning. Det krävs också en särskild limbindningsmaskin, så alla tryckerier klarar inte av denna bindning. Används framförallt för tjocka och tunga kataloger samt sånt som förväntas få mycket slitage/bläddras mycket i över tiden.

Fadensiegelbindning

Fadensiegelbindning kan liknas vid en budgetversion av linnetrådsbindning. De individuella sektionerna svetsas var för sig med en plastbaserad tråd före limbindningen. Sektionerna sätts sen i en vanlig limbindning. Det ger en starkare limbindning, men inte lika stark som en linnetrådsbindning. Den bygger också en del i ryggen, så om man binder tjocka kataloger kan ryggen bli tydligt bredare än själva katalogen.

Fadensiegelbindning är inte så vanligt längre och vi på F&P föredrar de andra typerna av limbindning pga pris/prestanda.

Limbunden katalog "Bad & Värme"
Bilden visar en limbunden katalog ”Bad & Värme”

Linnetrådsbindning

Linnetrådsbindning innebär att de olika sektionerna (”tryckarken”) sys ihop före limbindningen. Det ger den starkaste limbindningen, men är dyrare pga ett extra moment i produktionen. Det är inte heller alla tryckeriet som har symaskiner för denna typ av bindning, utan det brukar vara tryckerier med fokus på bokproduktion som är specialiserade på linnetrådsbindning. Det är vanligt för böcker med mjuka pärmar, men vi använder det också för kataloger med hög kvalitet, för extra tålighet.

sektionssydd linnetrådsbunden broschyr, innan limning med omslag.
Bilden visar en sektionssydd linnetrådsbunden broschyr, innan limning med omslag.

Tänk på:

  • Vid Limbindning bör man vara särskilt uppmärksam vid A5-format, som av produktionstekniska och ekonomiska skäl ofta trycks i fel fiberriktning, då det är vanligare att få problem med sidor som lossnar.
  • Välj gärna en starkare limbindning om du gör en katalog som ska ha lång hållbarhet och som det kommer att bläddras mycket i.

Mer inspiration?

I vårt galleri hittar du fler exempel på limbindning.

Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?