Offset

Offset är den vanligaste trycktekniken för allt ifrån ett par hundra ex upp till en miljon ex. För mindre upplagor är digitaltryck vanligt; för större finns djuptryck, men det blir mer och mer ovanligt (idag är det stora kataloger såsom IKEA och Biltema som trycks i djuptryck).

Inom Offset finns arkoffset och rulloffset.

Arkoffset

Vid arkoffset utgår man från ett pappersark, där det absolut vanligast formatet är ca 70×100 cm. Det finns större tryckpressar, men de är mycket ovanliga. Det finns även mindre tryckpressar, såsom 50×70 cm, men det är ganska ovanligt. Arktryckpressar finns vanligen för att kunna trycka en sida av arket åt gången (4 färgverk) eller båda sidorna samtidigt (8 färgverk). Därtill kan de ha ytterligare något färgverk att användas för lack och/eller dekorfärg.

Det finns även tryckpressar som är anpassade för att trycka svartvitt, tex för bruksanvisningar eller inlaga i en bok.

Det mest udda vi på Fridholm & Partners har sett inom arkoffset var ett tryckeri som använde en 2-färgs tryckpress för att trycka affischer i CMYK – dvs de tryckte cyan och magenta, tvättade rent färgverken och bytte till gul och svart och tryckte dem. Det blev inte en ny leverantör till oss, även om vi har viss förståelse för att det var så man gjorde när man började trycka i CMYK och inte hade bättre tryckpressar…

Tobias med ett par pallar med tryckark (omslag för Blåkläders katalog), tryckta i arkoffset.
Bilden visar en nöjd Tobias med ett par pallar med tryckark (omslag för Blåkläders katalog), tryckta i arkoffset.

Vanligast är att arkoffset självtorkar, dvs att färgerna får sjunka in i papperet av egen kraft. Därför behövs det en dag eller två innan man bör gå in i efterbehandling, för att undvika att färgen smetar. Ett sätt att snabba på processen är att man förseglar trycket med en skyddslack. Då kan man gå in i efterbehandling direkt.

Det finns även arkoffsetpressar som använder UV-färger, där färgerna härdas med UV-ljus. Det har varit ganska populärt att trycka med UV-färger på obestruket papper, då man får en högre svärta än med konventionella färger. Det är dock inte så bra miljömässigt, så Svanen har våren 2020 lagt ett förslag att sådana trycksaker inte längre kommer att kunna Svanen-märkas vid nästa revision (6.0) av Svanen.

Rulloffset

Rulloffset är ett gemensamt namn för offsettryck där tryckpressen matas med en pappersrulle. Inom rulloffset finns heatset och coldset. Säger man inget annat så menar man sannolikt heatset.

Heatset

Rulloffsetpressar matas istället med en pappersrulle, vilket gör att de kan hålla högra hastighet och därmed lämnar sig för högre upplagor. De har nästan uteslutande 8 färgverk (några enstaka mindre rullpressar har därtill möjlighet att trycka en dekorfärg eller lack) och kan trycka båda sidorna av pappersbanan i CMYK samtidigt.

efterbehandlingen i en specialkonstruerad rulloffsetpress (hetaste), där produkten falsats och limmats till en 12-siding inför renskärning.
Bilden visar efterbehandlingen i en specialkonstruerad rulloffsetpress (hetaste), där produkten falsats och limmats till en 12-siding inför renskärning.

Pga hastigheten och de höga upplagorna så finns inte tid att låta trycksakerna ligga till sig och torka. Därför körs pappersbanen genom en torktunnel, så färgerna torkar direkt i tryckpressen. Det gör att man ibland pratar om ”heatset”.

Undantagsvis finns det även rulloffsetpressar som använder UV-färger.

Coldset

Med coldset menas dagstidningstryck, som trycks i rulloffset, men där papperet inte går genom en värmetunnel för att torka tryckfärgerna. Det är därför som tidningstryck smetar av sig så att man får trycksvärta på fingrarna när man läser, på ett helt annat sätt än i vanlig rulloffset (även kallad heatset).

Coldset är originalet, där heatset är en utveckling. En av begränsningarna i coldset är att man inte har kunnat trycka utfallande tryck. Numera kopplas ibland en skärmaskin som renskär trycksaken, men de flesta av oss minns nog dagstidningar som något med otryckta sidkanter och några mystiska gråbalkar och passmärken fortfarande synliga i den färdiga trycksaken…

Coldset är på tillbakagång framförallt i och med att dagstidningarnas upplagor minskat, men har fortfarande fördelen att det är en billig teknik jämfört med heatset och att det ger ett hyggligt resultat på riktigt billiga papper om man accepterar sämre kvalitet och kortare livslängd (tidningspapper gulnar snabbast).

Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?