Papperskategorier

Papper delas in i olika kategorier, som beskriver olika papperstyper. Vi listar dessa papperskategorier här nedan, från de finaste (WF) till de enklaste (News).

Papperskategori är en av tre faktorer som styr vilken ICC-profil som ska användas för korrekt färghållning (de andra är tryckteknik och världsdel pga olika färgstandarder i USA, Europa och Japan).

WF-papper

WF står för ”WoodFree” och indikerar att papperet är gjort av ”träfri” (eller ”kemisk”) pappersmassa. Ett sådant papper gulnar inte över tiden, på samma sätt som ett LWC- eller MWC-papper.

WF-papper finns både obestruket och bestruket.

De flesta arkoffsetpapper är WF, men denna typ av papper finns även för rulloffset.

Variabeltryckt reklam för Dagens Media, med variabla bilder och texter
Bilden visar en personifierad trycksak för “Andreas” (både text och bild). Formatet är A4. Broschyren är tryckt 2011 på träfritt mattbestruket papper – jämför med en dagstidning som får ligga i solen ett tag!

WFC

C i WFC står helt enkelt för ”coated”. Inom WFC finns de tre olika typerna av bestrykning: Gloss, Silk och Matt.

WF (WFU)

Obestruket kallas ibland endast ”WF”, men kan även kallas ”WFU”, där U står för ”uncoated. Läs mer om obestruket papper här.

Säger man bara ”obestruket papper” så brukar det vara WF man avser.

PUR-Limbunden katalog i obestruket papper "Komikapp".
Bilden visar en PUR-Limbunden katalog i obestruket papper ”Komikapp”.

MWC-papper

MWC står för ”MediumWeight Coated”, dvs ett bestruket papper i lättare ytvikter (ca 65-80g). Denna typ av papper är relativt vanliga i lite mer påkostade reklambroschyrer som trycks i hög upplaga.

MWC innehåller både mekanisk och kemisk pappersmassa, så papperet klassas som trähaltigt papper.

Inom MWC finns precis som för bestrukna papper i allmänhet en uppdelning på matt, silk och gloss.

MWC-papper finns huvudsakligen för rulloffset.

LWC-papper

LWC står för ”LightWeight Coated”, dvs ett bestruket papper i lättare ytvikter (ca 50-70g). Denna typ av papper är mycket vanliga i reklambroschyrer.

LWC är i huvudsak gjort av mekanisk pappersmassa och klassas således som trähaltigt papper.

Inom LWC finns precis som för bestrukna papper i allmänhet en uppdelning på matt, silk och gloss.

LWC-papper finns för rulloffset och djuptryck.

SC-Papper

SC står för ”SuperCalendrerat” papper och är framförallt vanligt i kataloger med mycket hög upplaga, då det är ett billigare papper än LWC.

Produktionen går till så att man trycker ihop pappersfibrerna en extra gång, istället för att använda bestrykning, för att släta ut ojämnheter.

SC är ett sätt att få hyfsat bra egenskaper trots ett väldigt tunt papper.

SC är gjort av mekanisk pappersmassa och klassas som trähaltigt papper.

SC-papper finns för rulloffset och djuptryck, inte för arkoffset.

News-papper

News är helt enkelt dagstidninspapper och är en av de enklaste papperskategorierna. News är 100% trähaltigt och vi har nog alla sett en gulnad dagstidning.

News används i första hand i Coldset, men ibland även i Heatset.

Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?