PDF-standarder

Alla vet vad en PDF är, men alla känner inte till att det finns flera standarder med olika syften, där man begränsar vad som får finnas med i en PDF. Visste du tex att man kan lägga in rörlig bild i en PDF? Det är svårt att trycka…

PDF/X-1a är tryckstandard…

För tryck har den senaste 15 åren standarden PDF/X-1a gällt och det är fortfarande den dominerande och säkraste.

För att vara en PDF/X-1a så måste skuggor och genomskinliga objekt bakas ihop och dokumentet måste vara taggat med en (och endast 1) ICC-profil för korrekt färghållning.

…men PDF/X-4 kan också funka – med PDF-korr.

Till skillnad från PDF/X-1a så tillåter PDF/X-4 genomskinlighet och skuggor (dessa kommer att bakas ihop i tryckeriets RIP). Varje enskild bild kan vara i olika färgrymder (såsom RGB respektive CMYK) med olika ICC-profiler. En målprofil (den man ska trycka på) måste dock vara angiven.

Bilden visar en trasig PDF – den uppfyller ej någon PDF-standard.

Det gör att oförutsedda saker kan hända med filen, lite som i bilden ovan (även om den inte heller uppfyller PDF/X-4 utan har ett problem med typsnitt). Därför krävs alltid ett PDF-korr vid PDF/X-4. Det ser vi som det avgörande skälet att PDF/X-4 inte har tagit över efter PDF/X-1a.

Framöver tror vi att det kommer att ske ett skifte till nästa standard som tycks bli PDF/X-6 och vi bedömer att man då får fördelarna från PDF/X-4 men säkrar upp flödet.

Tänk på:

  • I våra artwork orders framgår vilket PDF-standard som gäller från fall till fall (huvudsakligen PDF/X-1a).
  • Använd alltid korrekt ICC-profil för det papper och den tryckteknik som används.
  • Vi gör alltid en preflight på alla original för att säkerställa att de är korrekt gjorda.
  • Det finns fortfarande gott om tryckerier som tar emot felaktigt gjorda PDF:er.
Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?