PMS-färg (dekorfärg)

PMS i Offsettryck

PMS är förkortning för Pantone Matching System och är färdigblandade så kallade dekorfärger till skillnad från de vanliga tryckfärgerna CMYK.

Genom att använda dessa färger kan man nå färgtoner som inte är tryckbara i CMYK.

specialtillverkat C5-kuvert med offsettryck, Guld-PMS och specialplacering av fönstret. Notera att fotografier av PMS-färger inte är rättvisande – här får man tänka en metallic-skimrande färg.
Bilden visar ett specialtillverkat C5-kuvert med offsettryck, Guld-PMS och specialplacering av fönstret. Notera att fotografier av PMS-färger inte är rättvisande – här får man tänka en metallic-skimrande färg.

För att trycka en dekorfärg måste man göra rent ett färgverk i tryckpressen och fylla det med den unika dekorfärgen, som man specialblandat utifrån recept.

färgburkar med färdigblandade PMS-färger.
Bilden visar färgburkar med färdigblandade PMS-färger.

Många tryckpressar har 4 färgverk, där man i princip uteslutande använder CMYK, men det finns även tryckpressar som har tex 5 eller 6 färgverk, där de extra färgverken används just för dekorfärger. Observera att det är mycket ovanligt med PMS-färg vid rulloffset, även om det finns undantag.

För enkla trycksaker såsom visitkort kan man även ha en tryckpress som bara har 1 eller 2 färgverk, så att man enbart trycker med dekorfärg, eller dekorfärg plus svart.

Nackdelen med dekorfärger är att det är dyrare och att man inte kan välja så många färger samtidigt, utan det vanliga är att man använder 1 PMS-färg, för sig själv eller i kombination med svart eller CMYK.

PMS i Flexo-tryck

Vad som sägs ovan gäller offset, men inte vid flexo-tryck. Läs mer om flexo här.

inplastningar med plast tryckt i flexo, med PMS-färg.
Bilden visar exempel på inplastningar med plast tryckt i flexo, med PMS-färg.
Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?