Raster, RIP & CTP

För att kunna trycka måste tryckoriginal justeras så att bilder byggs upp av raster – punktmönster av tryckfärger. RIP är en kraftfull dator som räknar om tryckoriginal inför att de skickas till CTP för att skriva ut tryckplåtar.

Raster

Traditionellt raster

När tryckoriginalet överförs till tryckplåtarna måste det först ”rastreras”. Det innebär att alla bilder analyseras i en dator (”RIP”) och konverteras till bildpunkter enligt ett visst schema, för respektive tryckfärg (CMYK).

Varje färg ligger i en viss ”vinkel”, för att färgerna inte ska krocka med varandra.

Rasterpunkter är olika stora beroende av hur mycket färg som ska tryckas. Ska det bli en heltäckande platta av tex 100% Cyan, så kommer rasterpunkterna vara så stora att de går i varandra. Tittar man med lupp på en sådan tonplatta på den färdiga trycksaken, så ser man inga rasterpunkter.

Om det omvänt ska bli en mycket ljus grå tonplatta av 10% Svart, så kommer rasterpunkterna vara mycket små, med mycket luft emellan.

FM-raster

Utöver traditionellt raster finns sedan länge flera varianter av frekvensmodulerade raster (FM-raster). Ibland är de kända under tillverkarnas namn, som tex stokastiskt raster, eller kristallraster, men principen är densamma.

Istället för att ändra rasterpunkternas storlek, inom en given placering, använder man mycket små rasterpunkter och ändrar deras frekvens – de ”slumpas” ut inom den givna ytan. Den här tekniken används även i bläckstråleskrivare.

FM-raster kan vara ett bra sätt att undvika moiré, då rasterpunkterna inte ligger linjärt. Nackdelen med FM-raster är att tonplattor kan upplevas ojämna och flammiga. Därtill är det mycket svårt att justera färgerna i tryckpressen.

Hybridraster

Det finns även varianter som växlar mellan traditionellt raster och FM-raster beroende av hur mycket tryckfärg som ligger inom ett område. Hybridraster är dock relativt ovanligt att man använder idag.

RIP

RIP står för ”Raster Image Processing” och är enkelt uttryckt ett dataprogram som räknar om bilder för tryck. Det kallas att ”rastrera” bilderna, då bilder trycks med hjälp av raster.

Grafiker använder sig ibland av branschunika svengelska termer såsom att ”rippa” ett dokument, eller att ”cmyk:a” (läs ”smycka”) en bild, då konvertering från RGB till CMYK sker i ”rippen” (om bilderna inte redan är i CMYK-läge).

CTP

CTP står för ”Computer-To-Plate”: att skriva ut direkt till tryckplåt. Förr skrev man först ut på film och exponerade sen filmen till plåt. Det var dyrt och tidskrävande. Idag har alla tryckerier CTP och det är inget man behöver tänka på.

Tänk på:

  • Har du inte tittat på ett tryckraster med lupp på någon av dina trycksaker, så gör det!
  • Har du bilder med känsliga mönster kan det vara intressant att testa FM-raster.
Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?