Smetning

Smetning betyder att trycket smetar av på nästa tryckark. Särskilt känsligt med silk-papper, där det kan vara svårt att helt undvika.

Det mörka taket på tryckarkets ena sida…

…smetar av sig (spegelvänt) i den ljusa himmelen på tryckarkets andra sida.

Papperets opacitet påverkar inte smetning, men det kan påverka upplevelsen, då det objekt som smetat av sig även syns genom papperet.

Vad kan man göra åt smetning?

Ofta lägger man en ”presslack” (även kallad ”maskinlack”, ”skyddslack” eller ”vattenlack”) för att ”försegla” trycket och motverka smetning.

Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?