Träfritt & trähaltigt papper

Papper delas ibland in i ”träfritt” respektive ”trähaltigt” papper, vilket beskriver vilken typ av pappersmassa som papperet är gjort av.

Träfritt papper

Så kallat ”träfritt papper” är också gjort av träfibrer, men pappersmassan har behandlats på kemisk vis (jämför ”mekaniskt”) vilket gör att den blir åldringsbeständig till skillnad från ”trähaltigt papper”, som gulnar med tiden.

Variabeltryckt reklam för Dagens Media, med variabla bilder och texter
Bilden visar en personifierad trycksak för “Andreas” (både text och bild). Formatet är A4. Broschyren är tryckt 2011 på träfritt mattbestruket papper – jämför med en dagstidning som får ligga i solen ett tag!

Träfritt papper sorteras in i klasserna WF (eller ”WFU”) och WFC, beroende av om det är obestruket eller bestruket (”WF” står för engelskans ”Wood Free” och ”C” för ”Coated”; ”U” avser ”Uncoated”).

Trähaltigt papper

Så kallat ”trähaltigt papper” är gjort av träfibrer där pappersmassan har behandlats på mekaniskt vis (jämför ”kemisk”) vilket gör att den ej blir åldringsbeständig, utan gulnar med tiden.

Trähaltigt papper har goda egenskaper vad gäller bulk och opacitet. Det gör att man med fördel använder trähaltig pappersmassa för papper med låga ytvikter.

Tidningspapper innehåller denna typ av pappersmassa och gulnar snabbt. LWC innehåller en viss del mekanisk pappersmassa och gulnar över tiden. MWC innehåller en mindre del och även det gulnar över tiden, men det har i gengäld goda egenskaper tack vare inblandningen av mekanisk pappersmassa.

Man kan även använda återvunnet papper för att göra nytt papper. Det kallas att man använder ”returfiber”, till skillnad från ”jungfrufiber” som kommer direkt från skogen. Eftersom återvunnet papper kan innehålla olika typer av råvara kan man räkna med att det kommer att gulna, likt ett trähaltigt papper.

Tänk på:

  • Välj ett träfritt papper för böcker och andra trycksaker som du inte vill ska gulna med tiden.
  • Välj ett trähaltigt papper i låga ytvikter för DR, som är aktuellt under en begränsad tid.
Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?