Tryckfärger

De färger man använder vid tryck skiljer sig från vanliga målarfärger, både i att de är mycket tunnare och i det att man utgår från de fyra grundfärgerna CMYK. Det finns även färdigblandade ”dekorfärger”. Men det du ser på din skärm är RGB. Häng med!

RGB är ljus; CMYK reflekterar ljus från papper eller andra material.

RGB är ljus i bildskärmar

RGB står för Rött, Grönt och Blått och är den färgrymd som används för alla bildskärmar. Ju mer ljus man tillför, desto ljusare färger. Visas lika mycket ljus av alla tre färger, så ser man grått, i en skala från svart (inget ljus) till vitt (max ljus).

Den vanligaste varianten av RGB heter sRGB. Den är dominerande online. Många moderna systemkameror kan dock fotografera i Adobe RGB, vilket är en större färgrymd. Det är därför önskvärt att man fotograferar i Adobe RGB, så att man behåller så mycket information i bilden som möjligt.

Även kamerasensorer fångar upp ljus i form av RGB, så alla foton man ska trycka är i RGB och behöver konverteras till CMYK.

När du tittar på din bildskärm så ser du ljus. Om du har en lupp kan du titta på din bildskärm och själv se detta. Ju mer ljus, desto ljusare nyanser, men din bildskärm kan aldrig bli svartare än när den är avstängd. Dåliga skärmar har större problem att visa svärta. Speciella bildskärmar kan visa en större färgrymd inom RGB än vanliga bildskärmar, vissa närmar sig färgrymden Adobe RGB.

tryckark med högglansig UV-lack.
Bilden visar ett tryckark med högglansig UV-lack. I kanten en kontrollstrip i CMYK.

CMYK är tryckfärger för färgtryck

CMYK står för färgtryck och representerar de fyra tryckfärger som används: Cyan, Magenta, Gul och Svart (Y för engelskans Yellow och K sägs av vissa stå för blacK och av andra för Key colour, då den har en annan roll än CMY i att bygga upp stommen i trycket).

Egentligen borde det räcka med CMY, som fungerar som motpoler till RGB-färgrymden. För att få R trycker man (100%) Y+M; för att få G trycker man C+Y och för att få B trycker man M+C.

Tryckfärger fungerar precis tvärtom jämfört med RGB – tryck utgår från en pappersvit yta där man släcker ut papperets reflektion av ljus med hjälp av tryckfärgerna. En trycksak kan såklart inte bli vitare än papperet, men hur vitt ett papper är kan skilja ganska mycket.

Trycker man lika delar CMY så blir det grått och kan istället ersättas med (en mindre mängd) Svart tryckfärg. Ju mer tryckfärg man tillför, desto mörkare färger. Vid maxvärde får man svart (i praktiken långt innan teoretiskt maxvärde).

Papperet klarar inte att ta upp hur mycket färg som helst, vilket är en av anledningarna till att man täcker upp med svart. En annan är att det är lättare att hålla färgbalansen, vilket ger bättre kvalitet. Det är lätt att se att svart är en nyckelfärg.

4-färg

4-färg (”fyrfärg”) är ålderdomligt branschspråk för att beskriva ett färgtryck. Anledningen är historisk: när man började trycka i färg så var det utöver svart med en dekorfärg, så man kunde trycka tex svart och blått. Med tiden lärde man sig hur man skulle ”separera” en färgbild och trycka den med fyra färger (CMYK).

Olika CMYK-färger i olika världsdelar

Även om vi alla använder CMYK, så finns det olika standarder i olika världsdelar. Vi i Europa har en, USA har en och Japan/Asien har en. Det här är lite lurigt då de flesta använder Adobes program för att göra original och Adobe är ett amerikanskt bolag som gärna sätter amerikansk färgstandard som förval även för sina användare i Europa.

Djupsvart

Att tryckfärger är tunna gör att om man har en färgbild med hög färgmättnad i flera tryckfärger, så blir svärtan djupare än om man enbart trycker svart. Läs mer om hur man kan kompensera för detta genom att använda ”djupsvart”.

Färgseparation från RGB till CMYK

Omvandlingen från RGB till CMYK kallas (färg-)separation, eller ibland för att ”CMYK:a” och sker i datorn. De färginställningar man har i InDesign och vilken ICC-profil man använder, är helt avgörande för att få rätt kvalitet i trycket och de skiljer beroende av tryckteknik, papperskategori och vilken världsdel man ska trycka i.

färgburkar med färdigblandade PMS-färger.
Bilden visar färgburkar med färdigblandade PMS-färger.

Dekorfärg – PMS

Utöver CMYK kan man även trycka med dekorfärger. Dekorfärger är färdigblandade färger, såsom guld, silver, neonfärger, reflexblå eller stark orange, som inte går att få fram med CMYK – eller i RGB.

Att trycka med dekorfärger är i de flesta fall dyrare, men används med fördel i förpackningstryck.

specialtillverkat C5-kuvert med offsettryck, Guld-PMS och specialplacering av fönstret. Notera att fotografier av PMS-färger inte är rättvisande – här får man tänka en metallic-skimrande färg.
Bilden visar ett specialtillverkat C5-kuvert med offsettryck, Guld-PMS och specialplacering av fönstret. Notera att fotografier av PMS-färger inte är rättvisande – här får man tänka en metallic-skimrande färg.

PMS i Offsettryck

PMS är förkortning för Pantone Matching System och är färdigblandade så kallade dekorfärger till skillnad från de vanliga tryckfärgerna CMYK.

Genom att använda dessa färger kan man nå färgtoner som inte är tryckbara i CMYK.

För att trycka en dekorfärg måste man göra rent ett färgverk i tryckpressen och fylla det med den unika dekorfärgen, som man specialblandat utifrån recept.

Många tryckpressar har 4 färgverk, där man i princip uteslutande använder CMYK, men det finns även tryckpressar som har tex 5 eller 6 färgverk, där de extra färgverken används just för dekorfärger. Observera att det är mycket ovanligt med PMS-färg vid rulloffset, även om det finns undantag. Därför är det ovanligt att se PMS-färg i magasin med hög upplaga.

För enkla trycksaker såsom visitkort kan man även ha en tryckpress som bara har 1 eller 2 färgverk, så att man enbart trycker med dekorfärg, eller dekorfärg plus svart.

Nackdelen med dekorfärger är att det är dyrare och att man inte kan välja så många färger samtidigt, utan det vanliga är att man använder 1 PMS-färg, för sig själv eller i kombination med svart eller CMYK. En av anledningarna att det blir dyrare med PMS-färg, är att tryckpressens färgverk måste rengöras och fyllas med den valda färgen – kör man CMYK så är det bara att köra på mellan olika jobb.

inplastningar med plast tryckt i flexo, med PMS-färg.
Bilden visar exempel på inplastningar med plast tryckt i flexo, med PMS-färg.

PMS i Flexo-tryck

Vad som sägs ovan gäller offset, men inte vid flexo-tryck. I flexo är det mycket vanligt att man använder PMS-färger, antingen enbart PMS eller i kombination med CMYK. En flexotryckpress har därför ofta fler färgverk än en offsetpress.

Om man tar läkemedelsförpackningar som ett exempel, så trycks de nästan uteslutande med PMS-färg.

Konvertera PMS-färger till CMYK.

Ibland har man en logo i PMS-färg, men kan endast trycka i CMYK, till exempel om man producerar ett magasin och en annonsör har skickat en annons med logo i PMS. Det bästa är såklart att gå tillbaka till annonsören och be dem leverera i CMYK, så att de kan välja korrekt CMYK-värden från sitt profilprogram, men om det inte är möjligt så kan man konvertera PMS-färger till CMYK. Tänk på att resultatet begränsas av CMYK-färgrymden, så om man försöker konvertera en färg som ”reflexblå” så kommer resultat bli mediokert.

Specialfärger

Med specialfärger menar vi ”färger” som egentligen inte används för att få fram en viss nyans, utan har andra användningsområden.

Bilden visar ett UV-tryck, som framträder när det är belyst med UV-lampa, tex sådana man använder i butikskassor för att testa sedlar.

Säkerhetsfärg – ”osynligt bläck”

Det finns särskild dekorfärg som nästan är osynlig, men som framträder i UV-ljus. Sådan används tex för sedlar och kan testas med en UV-lampa. Det gör den svårkopierad.

Reklamlotter med skrapfärg.
Bilden visar reklamlotter med skrapfärg.

Skrapfärg

Skrapfärg är en typ av tryckfärg som går att skrapa bort, såsom på vanliga skraplotter. Oftast är den silvergrå, men det går även att göra den i andra färger såsom guld.

För att skrapfärgen inte ska tränga ner i papperet och härda så lägger man en lack under skrapfärgen – oftast en UV-lack.

Beroende av tryckeri och tryckteknik kan man även göra ett övertryck – dvs trycka någonting ovanpå skrapfärgen, såsom tex stjärnor eller en text ”skrapa här”.

Vi på Fridholm & Partners har tryckt väldigt mycket skrapfärg för Miljonlotteriet genom året.

Doftfärg

Doftfärg är egentligen en lack där man blandar i doftpulver. Skrapar man på lacken frigörs doften. Det används oftast för att marknadsföra parfymer. Produktionssättet påminner om skrapfärg.

Tänk på:

  • Se till att du använder ICC-profiler med korrekt färgstandard.
  • Fotografera i Adobe RGB om möjligt.
  • Bildskärmar kan inte visa PMS-färger på ett rättvisande sätt.
  • Inga tryckpressar kan trycka i RGB, utan en omvandling sker alltid – även om det ibland kan ske i tryckpressen eller skrivaren.
  • När någon pratar om ”4-färg” så är det CMYK som avses.
Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?