Tryckformat & Planoformat

Tryckformat är den färdiga trycksakens format; planoformat är formatet på en folder innan den falsas.

Tryckformat

Tryckformat anges i Sverige som bredd x höjd. I vissa andra länder anges det tvärtom, dvs höjd x bredd. Så anges även kuvert, av gammal hävd.

Ett A4 är 210x297mm eller 297x210mm.

Stående format

Genom att skriva formatet 210x297mm har vi definierat att det är ett stående format (engelskan använder termen ”Portrait”), dvs. 210mm är bredden och 297mm är höjden.

Liggande format

Skriver vi istället 297x210mm så definierar vi ett liggande format (engelska: ”Landscape”), dvs 297mm är bredden och 210mm är höjden.

För vissa produktioner kan man tycka att det inte spelar någon roll om tex ett flygblad trycks liggande eller stående, men nördar som oss knyter näven i fickan när vi ser slokörade flygblad i ett diskställ, bara för att de tryckts i fel fiberriktning. 😉

Planoformat

Med planoformat menas arkets format innan man falsar det till en folder.

Om man till exempel har ett vanligt A4-papper och falsar det på mitten så får man en folder med formatet A5 (ett halvt A4). Planoformatet är A4.

Planoformat används även för att beskriva omslagets format för en broschyr eller en bok, där ryggen blir en del av dokumentformatet, se exempel nedan.

Bilden visar ett katalogomslag ”plano”, med framsida, baksida och rygg. Här finns även utfall, vilket inte räknas in i planoformatet.

Tänk på:

  • Ange alltid formatet korrekt.
  • Kuvert är ett undantag och anges generellt höjd x bredd.
Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?