Utfall & skärmärken

Utfallande tryck

Med utfallande tryck menas att man trycker hela vägen ut till papperets kant. För att klara det rent tekniskt, utan att riskera att det blir en vit otryckt kant, så trycker man en bit utanför papperskanten och skär sedan bort detta (även kallat ”renskärning”).

Det gör att man behöver ta hänsyn till ”utfall”.

Bild med utfall och skärmärken
Exempel på utfall med skärmärken och passmärken (bilden visar inte hela originalet).

Skärmärken

Skärmärken är tunna streck som visar var trycksaken kommer att skäras. De ligger alltså precis innanför utfallet.

I praktiken räknar vi med 1mm tolerans, dvs att skärningen av den färdiga produkten kan variera +/-1 mm, men branschreglerna ALG medger mer och det ska finnas marginal. Det finns trycktekniker som kan ha så mycket som +/-5mm tolerans – då endast i dekorfärg.

Passmärken

Passmärken används för att säkerställa att alla tryckplåtar ligger i rätt position, så att man undviker misspass.

Tänk på:

  • Gör alltid original med minst 3mm utfall.
  • Lägg ingen text eller andra känsliga detaljer närmare kant än 3mm.
Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?