Värdetryck

Värdetryck är ett samlingsnamn för olika trycktekniker och ytbehandlingar med målet att försvåra kopiering. Sedlar är tex ofta tryckta i flera olika trycktekniker, kombinerat med specialproducerat papper med vattenstämpel, fluorescerande tryckfärger, folieringar etc.

Bilden visar ett UV-tryck, som framträder när det är belyst med UV-lampa,
tex sådana man använder i butikskassor för att testa sedlar.

Modernt värdetryck kan även handla om ID-kort med RFID-taggar.

Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?