bakgrundsbild

Kul att du är nyfiken!

Här kan du läsa mer om hur vi jobbar
med Print Management.

 

Vi är också nyfikna
– kontakta oss för offert eller möte!

Kontaktuppgifter

Såhär jobbar vi med Print Management

Låt oss berätta mer om Print Management!

Print Management handlar om att ni lämnar över de tekniska frågorna till oss, så ni kan fokusera på innehållet. Vi jobbar tillsammans runt trycksakerna och vi agerar på ert uppdrag mot tryckerier. Vi ger er ett bra beslutsunderlag där vi ofta kommer med alternativa papper, formatet etc, men det är alltid ni som bestämmer.

Vi säkerställer också leveranser till återförsäljare, postinlämning för hela Norden, eller vad som är aktuellt för er.

Slutligen får ni 1 faktura, som motsvarar offerten – våra priser är ”all inclusive”, utan dolda kostnader.

Här nedan berättar vi lite mer detaljerat om olika områden. Undrar du något så berättar vi gärna mer!

Om Fridholm & Partners

 • Vi är grafiskt utbildade inköpare, specialiserade på trycksaksinköp.
 • Vi gör gärna en kostnadsfri PrintAudit™ för att se om det finns en besparingspotential för era trycksaker.
 • Vi bollar idéer om papper, format, sidomfång etc – InhouseFaktor
 • Vi väljer ut Rätt tryckeri till rätt trycksak
 • Vi kvalitetssäkrar trycksaksproduktionen, från byrå till tryckeri.
 • Vi klimatkompenserar – CO2-SMART

Såhär jobbar vi med Print Management

Låt oss berätta mer om Print Management!

Print Management handlar om att ni lämnar över de tekniska frågorna till oss, så ni kan fokusera på innehållet. Vi jobbar tillsammans runt trycksakerna och vi agerar på ert uppdrag mot tryckerier. Vi ger er ett bra beslutsunderlag där vi ofta kommer med alternativa papper, formatet etc, men det är alltid ni som bestämmer.

Vi säkerställer också leveranser till återförsäljare, postinlämning för hela Norden, eller vad som är aktuellt för er.

Slutligen får ni 1 faktura, som motsvarar offerten – våra priser är ”all inclusive”, utan dolda kostnader.

Här nedan berättar vi lite mer detaljerat om olika områden. Undrar du något så berättar vi gärna mer!

Om Fridholm & Partners

 • Vi är grafiskt utbildade inköpare, specialiserade på trycksaksinköp.
 • Vi gör gärna en kostnadsfri PrintAudit™ för att se om det finns en besparingspotential för era trycksaker.
 • Vi bollar idéer om papper, format, sidomfång etc – InhouseFaktor
 • Vi väljer ut Rätt tryckeri till rätt trycksak
 • Vi kvalitetssäkrar trycksaksproduktionen, från byrå till tryckeri.
 • Vi klimatkompenserar – CO2-SMART

CO2-SMART™

Hur funkar CO2-SMART™?

 • Vi tittar på pappersproduktion, tryck och transporter både till och från tryckeriet.
 • Vi får automatiskt fram jämförelser mellan olika papper och kan redan före produktion hjälpa till att välja ett klimatsmartare alternativ för minskad CO2-påverkan.
 • När alla detaljer är klara så kompenserar vi genom att reducera med åtminstone motsvarande mängd CO2 – hellre för mycket än för lite!
 • Trycksaker som är klimatberäknade och kompenserade av oss kan märkas med texten “CO2-SMART™ trycksak – co2smart.se“.
 • Alla produktioner lagras i 8 år i vår databas Filter™, mot vilken vi kan kontrollera märkningen. Ett unikt ID-nummer i samband med märkningen förenklar sökningen, men är ej obligatoriskt.

Läs mer!

Läs mer på vår
specialsajt för CO2-SMART™!

CO2-SMART™
CO2-smart

Fridholm & Partners har målsättningen att alla trycksaker vi förmedlar ska vara CO2-neutrala senast 2024, men varför vänta?

Fabian Fridholm

CO2-SMART™

Hur funkar CO2-SMART™?

 • Vi tittar på pappersproduktion, tryck och transporter både till och från tryckeriet.
 • Vi får automatiskt fram jämförelser mellan olika papper och kan redan före produktion hjälpa till att välja ett klimatsmartare alternativ för minskad CO2-påverkan.
 • När alla detaljer är klara så kompenserar vi genom att reducera med åtminstone motsvarande mängd CO2 – hellre för mycket än för lite!
 • Trycksaker som är klimatberäknade och kompenserade av oss kan märkas med texten “CO2-SMART™ trycksak – co2smart.se“.
 • Alla produktioner lagras i 8 år i vår databas Filter™, mot vilken vi kan kontrollera märkningen. Ett unikt ID-nummer i samband med märkningen förenklar sökningen, men är ej obligatoriskt.

Läs mer!

Läs mer på vår
specialsajt för CO2-SMART™!

CO2-SMART™
CO2-smart

Fridholm & Partners har målsättningen att alla trycksaker vi förmedlar ska vara CO2-neutrala senast 2024, men varför vänta?

Fabian Fridholm

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av original

Har man jobbat länge i branschen så har man ofta erfarenheter av kommunikationsmissar mellan kund, reklambyrå och tryckeri. Ett viktigt moment i kvalitetssäkringen av tryckprocessen är våra artwork orders, som vi för varje trycksak tar fram till kundens reklambyrå (eller inhousebyrå). 

I artwork ordern står vilket format vi kommit överens om, vilket sidomfång, eventuella bokbinderidetaljer såsom lack, stans och perforering, vilket papper som används och vilken icc-profil som ska användas för att få rätt färgstyrning.

Det står också ftp-uppgifter, deadline för original och vilken adress eventuellt provtryck och dummy ska skickas till.

Däremot står ingenting om upplaga och pris, då vi vill undvika risken att byråarvodet ökar, om reklambyrån tidigare har köpt in trycket och ser vilka besparingar kunden får med oss. 

Preflight

När vi tar emot tryckoriginal gör vi en preflight för att se att det är gjort enligt våra instruktioner. Det ser vi som en nödvändig kvalitetssäkring, då vi alltför ofta får felaktiga original – även från stora reklambyråer.

Det gör oss också populära hos våra leverantörer,då vi ofta fångar upp fel innan de kommer så långt som till tryckeriet.

Blomsterlandet Logo

Fridholm & Partners har inte bara hjälpt oss att sänka våra kostnader, utan också höjt kvaliteten genom att kvalitetssäkra original från vår reklambyrå.

Andrea Olsén

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring av original

Har man jobbat länge i branschen så har man ofta erfarenheter av kommunikationsmissar mellan kund, reklambyrå och tryckeri. Ett viktigt moment i kvalitetssäkringen av tryckprocessen är våra artwork orders, som vi för varje trycksak tar fram till kundens reklambyrå (eller inhousebyrå). 

I artwork ordern står vilket format vi kommit överens om, vilket sidomfång, eventuella bokbinderidetaljer såsom lack, stans och perforering, vilket papper som används och vilken icc-profil som ska användas för att få rätt färgstyrning.

Det står också ftp-uppgifter, deadline för original och vilken adress eventuellt provtryck och dummy ska skickas till.

Däremot står ingenting om upplaga och pris, då vi vill undvika risken att byråarvodet ökar, om reklambyrån tidigare har köpt in trycket och ser vilka besparingar kunden får med oss. 

Preflight

När vi tar emot tryckoriginal gör vi en preflight för att se att det är gjort enligt våra instruktioner. Det ser vi som en nödvändig kvalitetssäkring, då vi alltför ofta får felaktiga original – även från stora reklambyråer.

Det gör oss också populära hos våra leverantörer,då vi ofta fångar upp fel innan de kommer så långt som till tryckeriet.

Blomsterlandet logo

Fridholm & Partners har inte bara hjälpt oss att sänka våra kostnader, utan också höjt kvaliteten genom att kvalitetssäkra original från vår reklambyrå.

Andrea Olsén

Inhousefaktor™

InhouseFaktor™

Fridholm & Partners är er partner när det gäller alla typer av trycksaker. Vi fungerar som ert bollplank i alla frågor angående trycksaker – på samma sätt som en faktor*, men inhouse hos er. Detta ingår utan kostnad för er så länge ni är vår kund!

Så vad tillför då detta? Jo, ett par konkreta exempel: 

• en kund hade tidigare tryckt en katalog i 116 sidor + omslag. Genom att lägga till 4 sidor så fick vi en smidigare produktion och därmed ett väsentligt lägre pris.

• en kund hade ett befintligt reklamutskick. Genom att minska formatet 2mm på höjden kunde vi trycka det i en bättre lämpad tryckpress med en rejäl besparing som följd.

Vi kommer till er så ofta ni vill – har ni tillräckligt mycket trycksaker kan vi till och med avtala att vi jobbar på plats hos er någon dag i veckan!

*En person som räknar på tryckjobb och har stor kunskap om tryckteknik. Fanns förr på varje större tryckeri och reklambyrå, men är nu ganska sällsynt.

Ett talande exempel

En kund hade tagit bort sortiment ur sin katalog för att göra den tunnare. Kundens reklambyrå föreslog pappret Arctic Volym, som har den speciella egenskapen att det har hög bulk (dvs det är extra tjockt i förhållande till sin vikt).

Vi tog då fram en dummy i Arctic Volym och en alternativ dummy i Arctic Matt, som har samma vithet, yta och opacitet (”ogenomskinlighet”, eller alltså hur mycket trycket syns genom pappret), men normal bulk.

Utöver att katalogen med Arctic Matt blev tunnare, såsom kunden önskade, så minskade kostnaden med ca 175.000 SEK – det bästa av två världar?

”Att hitta en lösning som kunden inte tänkt på är en stimulerande utmaning.”

Mats Envall

Inhousefaktor™

InhouseFaktor™

Fridholm & Partners är er partner när det gäller alla typer av trycksaker. Vi fungerar som ert bollplank i alla frågor angående trycksaker – på samma sätt som en faktor*, men inhouse hos er. Detta ingår utan kostnad för er så länge ni är vår kund!

Så vad tillför då detta? Jo, ett par konkreta exempel: 

• en kund hade tidigare tryckt en katalog i 116 sidor + omslag. Genom att lägga till 4 sidor så fick vi en smidigare produktion och därmed ett väsentligt lägre pris.

• en kund hade ett befintligt reklamutskick. Genom att minska formatet 2mm på höjden kunde vi trycka det i en bättre lämpad tryckpress med en rejäl besparing som följd.

Vi kommer till er så ofta ni vill – har ni tillräckligt mycket trycksaker kan vi till och med avtala att vi jobbar på plats hos er någon dag i veckan!

*En person som räknar på tryckjobb och har stor kunskap om tryckteknik. Fanns förr på varje större tryckeri och reklambyrå, men är nu ganska sällsynt.

Ett talande exempel

En kund hade tagit bort sortiment ur sin katalog för att göra den tunnare. Kundens reklambyrå föreslog pappret Arctic Volym, som har den speciella egenskapen att det har hög bulk (dvs det är extra tjockt i förhållande till sin vikt).

Vi tog då fram en dummy i Arctic Volym och en alternativ dummy i Arctic Matt, som har samma vithet, yta och opacitet (”ogenomskinlighet”, eller alltså hur mycket trycket syns genom pappret), men normal bulk.

Utöver att katalogen med Arctic Matt blev tunnare, såsom kunden önskade, så minskade kostnaden med ca 175.000 SEK – det bästa av två världar?

”Att hitta en lösning som kunden inte tänkt på är en stimulerande utmaning.”

Mats Envall

Rätt tryckeri till rätt trycksak™

Rätt tryckeri till rätt trycksak™

Har du någon gång skruvat upp något med fel skruvmejsel, eller med ett improviserat verktyg såsom en matkniv? Visst fungerar det, men i längden är rätt verktyg mycket värdefullt.

Detsamma gäller när man ska trycka 200000 foldrar. Då vill man använda ett tryckeri som klarar att få dem färdiga direkt i sin tryckpress, istället för att göra det i flera moment. En sådan tryckpress är inte rätt för att trycka 200 planscher eller fyra fasadvepor.

Tackar tryckerier nej när man frågar på något som egentligen inte passar dem? 

Oftast inte. De trycker kanske ändå, eller använder en underleverantör – kanske inte den bäst anpassade underleverantören.

Det som skiljer oss från ett tryckeri är att vi inte har några tryckpressar. Istället har vi ett brett kontaktnät av tryckerier. Vi behöver aldrig ”fylla pressarna”. Vi kan se till att ni får rätt tryckeri till er trycksak. Varje gång.

Europas bästa tryckerier

Vi har över 1000 europeiska tryckerier i vår databas, med teknisk info om tryckpressar. Vi använder ca 100 under ett år. Ett 20-tal står för lejonparten, men när vi gör riktigt udda trycksaker – såsom tex skraplotter – behöver vi bredden, med tryckerier som har rätt maskinpark för att vara specialister inom sin nisch. 

Våra kunder gör böcker, kataloger, adresserade utskick, rollups, popups, displayer, vepor, myntmattor och papperskassar, för att nämna några kategorier med olika förutsättningar. 

Vår policy är att besöka och kvalitetssäkra alla tryckerier vi använder.

Ellos logo

Fridholm & Partners har mycket god kunskap om vilka tryckerier som är lämpade för vilka produktioner.

Henrik Ström

Rätt tryckeri till rätt trycksak™

Rätt tryckeri till rätt trycksak™

Har du någon gång skruvat upp något med fel skruvmejsel, eller med ett improviserat verktyg såsom en matkniv? Visst fungerar det, men i längden är rätt verktyg mycket värdefullt.

Detsamma gäller när man ska trycka 200000 foldrar. Då vill man använda ett tryckeri som klarar att få dem färdiga direkt i sin tryckpress, istället för att göra det i flera moment. En sådan tryckpress är inte rätt för att trycka 200 planscher eller fyra fasadvepor.

Tackar tryckerier nej när man frågar på något som egentligen inte passar dem? 

Oftast inte. De trycker kanske ändå, eller använder en underleverantör – kanske inte den bäst anpassade underleverantören.

Det som skiljer oss från ett tryckeri är att vi inte har några tryckpressar. Istället har vi ett brett kontaktnät av tryckerier. Vi behöver aldrig ”fylla pressarna”. Vi kan se till att ni får rätt tryckeri till er trycksak. Varje gång.

 

Europas bästa tryckerier

Vi har över 1000 europeiska tryckerier i vår databas, med teknisk info om tryckpressar. Vi använder ca 100 under ett år. Ett 20-tal står för lejonparten, men när vi gör riktigt udda trycksaker – såsom tex skraplotter – behöver vi bredden, med tryckerier som har rätt maskinpark för att vara specialister inom sin nisch. 

Våra kunder gör böcker, kataloger, adresserade utskick, rollups, popups, displayer, vepor, myntmattor och papperskassar, för att nämna några kategorier med olika förutsättningar. 

Vår policy är att besöka och kvalitetssäkra alla tryckerier vi använder.

Ellos logo

Fridholm & Partners har mycket god kunskap om vilka tryckerier som är lämpade för vilka produktioner.

Henrik Ström

PrintAudit™

PrintAudit™

Fridholm & Partners har utvecklat konceptet PrintAudit™, i vilket vi analyserar kundens trycksaker i fyra steg:

1. Vi analyserar tryckta prover för att se om trycksakerna kan göras bättre, eller mer kostnadseffektiva, genom att t.ex. anpassa pappersval, sidomfång eller format.

2. Vi jämför tryckfakturor med våra för produkten bästa leverantörer, för att se om det finns besparingspotential.

3. Vi kommer tillbaka med vår analys till er. Vi är så säkra på att vi kan hjälpa er att effektivisera trycksaksinköpen att vi erbjuder PrintAudit™ utan kostnad. Skulle vi misslyckas får ni ändå en bekräftelse på att ni har bra priser på era trycksaker och kan sova lugnt om natten!

4. Ni väljer om ni vill gå vidare och genomföra de besparingar vi hittat. Först om ni väljer att gå vidare som kund till oss tar vi betalt – och då genom att dela genomförda besparingar. Vi kostar alltså aldrig något och ni riskerar inte en enda krona genom att anlita oss!

PrintAudit™ tar allt ifrån 48 timmar för en enstaka produktion, till ett par veckor för mer komplexa produktioner.

Handlar allt om besparingar?

Vi prioriterar såhär:

1. Leverans i rätt tid. Om man får leverans av en julkampanj efter jul spelar det ingen roll hur snygg eller hur billig den var.

2. Tillräcklig kvalitet för kunden. Kvalitet kan vara subjektivt och kan vara olika om man jobbar med modekläder eller om man säljer industriprodukter.

3. Bästa pris. De leverantörer som inte lever upp till punkt 1 och 2 gallras bort, så bästa pris är avgörande för valet av leverantör.

Redan efter en vecka hade vi ett förslag på besparingar för befintliga format, men också förslag på hur vi kunde anpassa produktionssättet för att nå ytterligare besparingar.

Helena Bergström

PrintAudit™

PrintAudit™

Fridholm & Partners har utvecklat konceptet PrintAudit™, i vilket vi analyserar kundens trycksaker i fyra steg:

1. Vi analyserar tryckta prover för att se om trycksakerna kan göras bättre, eller mer kostnadseffektiva, genom att t.ex. anpassa pappersval, sidomfång eller format.

2. Vi jämför tryckfakturor med våra för produkten bästa leverantörer, för att se om det finns besparingspotential.

3. Vi kommer tillbaka med vår analys till er. Vi är så säkra på att vi kan hjälpa er att effektivisera trycksaksinköpen att vi erbjuder PrintAudit™ utan kostnad. Skulle vi misslyckas får ni ändå en bekräftelse på att ni har bra priser på era trycksaker och kan sova lugnt om natten!

4. Ni väljer om ni vill gå vidare och genomföra de besparingar vi hittat. Först om ni väljer att gå vidare som kund till oss tar vi betalt – och då genom att dela genomförda besparingar. Vi kostar alltså aldrig något och ni riskerar inte en enda krona genom att anlita oss!

PrintAudit™ tar allt ifrån 48 timmar för en enstaka produktion, till ett par veckor för mer komplexa produktioner.

Handlar allt om besparingar?

Vi prioriterar såhär:

1. Leverans i rätt tid. Om man får leverans av en julkampanj efter jul spelar det ingen roll hur snygg eller hur billig den var.

2. Tillräcklig kvalitet för kunden. Kvalitet kan vara subjektivt och kan vara olika om man jobbar med modekläder eller om man säljer industriprodukter.

3. Bästa pris. De leverantörer som inte lever upp till punkt 1 och 2 gallras bort, så bästa pris är avgörande för valet av leverantör.

Redan efter en vecka hade vi ett förslag på besparingar för befintliga format, men också förslag på hur vi kunde anpassa produktionssättet för att nå ytterligare besparingar.

Helena Bergström

Trycksaksinköp

Hur kan Fridholm & Partners få ett bättre pris?

Det är rimligt att fråga sig varför Fridholm & Partners skulle kunna få ett bättre pris än kunden själv kan få – särskilt för stora företag med professionella inköpare.

1. Vi är specialiserade på grafisk produktion. Vår förfrågan är utförlig och ser likadan ut oavsett från vem i teamet den kommer. Våra ordrar innehåller alla detaljer och vi kan föra diskussioner om grafiska produktioner på en hög nivå. Vi levererar av oss kvalitetssäkrade tryckoriginal på överenskommen tid. Våra leverantörer vet att vi alltid betalar i tid. Kort sagt: vi är en drömkund!

2. Vi väljer rätt tryckerier för den aktuella produktionen. Bara de tryckerier som är bäst lämpade får offerera, vilket också ökar konkurrensen mellan bra tryckerier. I gengäld har de goda chanser att få jobbet och behöver inte lägga tid på att räkna på produktioner där de är mindre lämpade – och därmed chanslösa. Detta skapar mycket goda leverantörsrelationer.

3. Vi agerar som en enda stor kund hos våra leverantörer, oavsett vilken kund vi har i ryggen. Tillsammans blir vi större och starkare!

4. Vi använder inga mellanhänder. Vi delar på produktioner köpts i paket av en leverantör, som använder underleverantörer. Vi köper alltså tex adressering separat. 

5. Vi lägger order i rätt tid. Lägger man order för tidigt och upplaga, format eller sidomfång ändras så kanske en annan leverantör vore bättre lämpad. Är man sent ute kan en lämplig leverantör ha fullt i pressen eller inte få tag på papper i tid.

6. Vi accepterar inga merkostnader. Genom en tydlig förfrågan och order med all relevant information kan vi säkerställa att leverantörsfakturan motsvarar offerten.

Vad är felet med upphandlingar?

Vi var en gång i en upphandling för ett stort svenskt bolag. De ville ha pris för C5-kuvert i 1.000, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 och 100.000 ex.

När vi frågade hur många kuvert de producerade så fick vi veta att de producerade 1 miljon kuvert – per vecka!

För oss handlar det mycket mer om smart produktionsledning och att i ett sånt här fall istället se på totalvolymen och hur många editionsbyten som ska göras, istället för att dutta lite här och där. Därför hittar vi ofta besparingar även när man har genomfört en upphandling med lägsta pris som urvalskriterie.

Och då jobbar vi med kvalitet och tar hand om produktionsledningen utan kostnad för kunden.

Henkel Norden logo

Vi har lyckats konsolidera samtliga inköp av trycksaker från ett 30-tal leverantörer till en och samma leverantör i hela Norden. Fridholm & Partners har sänkt våra kostnader, ökat kvaliteten och höjt leveranssäkerheten.”

Malin Nilsson

Trycksaksinköp

Hur kan Fridholm & Partners få ett bättre pris?

Det är rimligt att fråga sig varför Fridholm & Partners skulle kunna få ett bättre pris än kunden själv kan få – särskilt för stora företag med professionella inköpare.

1. Vi är specialiserade på grafisk produktion. Vår förfrågan är utförlig och ser likadan ut oavsett från vem i teamet den kommer. Våra ordrar innehåller alla detaljer och vi kan föra diskussioner om grafiska produktioner på en hög nivå. Vi levererar av oss kvalitetssäkrade tryckoriginal på överenskommen tid. Våra leverantörer vet att vi alltid betalar i tid. Kort sagt: vi är en drömkund!

2. Vi väljer rätt tryckerier för den aktuella produktionen. Bara de tryckerier som är bäst lämpade får offerera, vilket också ökar konkurrensen mellan bra tryckerier. I gengäld har de goda chanser att få jobbet och behöver inte lägga tid på att räkna på produktioner där de är mindre lämpade – och därmed chanslösa. Detta skapar mycket goda leverantörsrelationer.

3. Vi agerar som en enda stor kund hos våra leverantörer, oavsett vilken kund vi har i ryggen. Tillsammans blir vi större och starkare!

4. Vi använder inga mellanhänder. Vi delar på produktioner köpts i paket av en leverantör, som använder underleverantörer. Vi köper alltså tex adressering separat. 

5. Vi lägger order i rätt tid. Lägger man order för tidigt och upplaga, format eller sidomfång ändras så kanske en annan leverantör vore bättre lämpad. Är man sent ute kan en lämplig leverantör ha fullt i pressen eller inte få tag på papper i tid.

6. Vi accepterar inga merkostnader. Genom en tydlig förfrågan och order med all relevant information kan vi säkerställa att leverantörsfakturan motsvarar offerten.

Vad är felet med upphandlingar?

Vi var en gång i en upphandling för ett stort svenskt bolag. De ville ha pris för C5-kuvert i 1.000, 5.000, 10.000, 25.000, 50.000 och 100.000 ex.

När vi frågade hur många kuvert de producerade så fick vi veta att de producerade 1 miljon kuvert – per vecka!

För oss handlar det mycket mer om smart produktionsledning och att i ett sånt här fall istället se på totalvolymen och hur många editionsbyten som ska göras, istället för att dutta lite här och där. Därför hittar vi ofta besparingar även när man har genomfört en upphandling med lägsta pris som urvalskriterie.

Och då jobbar vi med kvalitet och tar hand om produktionsledningen utan kostnad för kunden.

Henkel Norden logo

Vi har lyckats konsolidera samtliga inköp av trycksaker från ett 30-tal leverantörer till en och samma leverantör i hela Norden. Fridholm & Partners har sänkt våra kostnader, ökat kvaliteten och höjt leveranssäkerheten.”

Malin Nilsson