inplastade mailingar från KappAhl

Vi gör inplastningar med transparent eller tryckt plast med adressprint direkt på plasten eller med adresserat följebrev.

Självklart ombesörjer vi postal sortering och postinlämning till alla nordiska postverk. Vi kan också hjälpa till att se till att ni har bästa möjliga porto.

Kontakta oss för mer info!