GALLERI > ADR – Adresserad DR > SMS

SMS är idag en integrerad del av många kampanjer – på två sätt:

  1. För ADR till slutkund.
  2. För butikskampanjer till butik för att informera om butiksmaterial inför leverans, med info om hur materialet ska användas.