Djuptryck: en epok går i graven

Tyska tidningen print.de skriver idag att Europas största djuptryckeri kommer att stängas i januari 2024. Det handlar om Prinovis tryckeri i Ahrensburg, där det historiskt bland annat har tryckts kataloger för IKEA och Ellos – kataloger som inte längre finns kvar.

Prinovis föddes 2005, som en sammanslagning av flera stora djuptryckerier. Så sent som i november 2022 meddelade Prinovis att de stänger sitt tryckeri i Liverpool i juni 2023 och tryckeriet i Dresden stängdes nu i december 2022.

Tanken var nog att konsolidera till 1 produktionsenhet, men enligt Prinovis VD har den pågående energikrisen drivit på utvecklingen och omöjliggjort fortsatt drift.

Vår skog växer (2022)

bakgrundsbild

Klimathotet är sannolikt den största utmaning vi människor stått inför. Vi måste helt enkelt sluta tillföra mer kol från fossila bränslen i atmosfären. 

Varje industri måste ta ansvar för sina utsläpp. Ett hållbart skogsbruk kan binda lika mycket koldioxid som det avger. Det finns stora skillnader i klimatavtryck mellan papper producerade på olika pappersbruk och även mellan olika tryckerier. 

Vi på Fridholm & Partners vill göra det lätt att göra rätt, med målsättning att alla våra kunders trycksaker ska vara klimatneutrala redan 2024. 

Vi vill hjälpa våra kunder att jobba CO2-SMART™.

2022 har vi gjort många fina CO2-neutrala trycksaker och hittills kompenserat för 63,5 ton CO2 hos Vi-skogen.

Vi har jobbat vidare på att kunna mäta CO2-påverkan även för andra material än papper, såsom kartong och plast och vi räknar med att köra igång det våren 2023. 

För löpande produktioner är kostnaden inte mer än ca 1-1,5% – det måste vi ha råd med!

Läs mer om CO2-SMART™ på co2smart.se.


Träd är en förutsättning för livet som vi känner det. De skänker skugga i hettan, förhindrar jorderosion och binder koldioxid. Dessutom är det en förnyelsebar råvara för papper – ett material vi på Fridholm & Partners älskar.  Vi på Fridholm & Partners har en egen liten skog på 1500 träd i Östafrika, med hjälp av Vi-skogen. 2022 planterar vi 500 träd till.

 Vi tackar våra kunder, leverantörer och personal som ger oss förmånen att kunna stötta något vi tycker är viktigt. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi rädda världen!

Intressant om tryckeribranschen och energikrisen

Branschkoll har en intressant artikel där man intervjuat nio tryckeri-VD om den pågående energikrisen. Här finns tryckerier som tagit emot stora bidrag under Covid, kämpat med ökande papperspriser senaste året och nu ser fortsatt stigande kostnader framöver.

Vi känner igen flera tankar här:

 • Papperstillverkning är mycket energikrävande och är fortfarande drivande i kostnadsökningen för trycksaker, även om energi i produktionen och transporter också ökar.
 • Rulloffset använder utöver el även gas, vilket gör dem extra utsatta. Därtill mer spill än i arkoffset. Kan påverka gränsen mellan arkoffset och rulloffset.
 • Arkoffset använder energikrävande tryckplåtar av aluminium och kräver visst spill vid inställning. Kan påverka gränsen mellan arkoffset och digitaltryck.
 • Många tryckeriers tak lämpar sig väl för solceller. Som trycksaksköpare ser vi positivt på tryckerier som (delvis) producerar egen förnyelsebar el.
 • Energikrisen är europeisk. Sverige är inte värst drabbat, men inom Sverige finns stora skillnader mellan norr och söder.

Lessebo pausar pappersproduktion

Pappersbruket Lessebo skriver i ett pressmeddelande att de pausat sin produktion pga det exceptionellt höga elpriset. De skriver att elkostnaden gått från 3 MEUR till 19 MEUR per år.

I södra Sverige, där Lessebo ligger, var elpriset var den 31 augusti ca 519 EUR/MWh, vilket motsvarar ca 58 000 EUR i elkostnad per dygn för Lessebo. Trots stigande papperspriser bedömde Lessebo sannolikt att de inte kunde få lönsamhet för produktion vid denna kostnadsnivå. De skriver att de kommer att fatta beslut dag för dag, beroende av elpris, om de ska producera eller ej.

Lessebo är mest känt via sitt varumärke Scandia, som är obestrukna finpapper.

Fortsatt ökande priser

Hösten 2021 blev startskottet för ökade papperspriser, efter 20 år där papperspriserna släpat efter och pappersbruken kämpat med dålig lönsamhet. Då berodde det främst på att effekten av flera nedlagda pappersbruk slog igenom för fullt, men det råkade sammanfalla med en begynnande energikris i Europa.

Vintern 2022 förvärrades situationen först av UPM’s strejk och under pågående krig startade Rysslands krig mot Ukraina, vilket spädde på den europeiska energikrisen, vilket i sin tur har gett ett inflationstryck som vi inte sett sen 1980-talet.

För oss betyder det att vi löpande får olika officiella brev från våra tryckerier, där de meddelar att det är en exceptionell situation, där de inte längre kan hålla några fasta priser. Priserna fastställs alltså först vid produktionstillfället, vilket är något helt unikt.

Det handlar huvudsakligen om papper, men även andra material, frakter och energi som används i produktionen. För rulloffset används gas för att driva värmetunneln där trycket fästs i papperet, så rulloffset är särskilt utsatt, då det råder brist på gas på marknaden.

Än så länge handlar rörliga priser främst om större produktioner, men läget är mycket ovisst och kan komma att ändra sig på kort varsel. Vi gör allt vi kan för att hålla våra kunders kostnader nere.

Här är en länk till en artikel branschtidskriften Packnorth, där den marknadsledande pappersgrossisten Antalis beskriver läget och aviserar ytterligare en prishöjning på 8-14% från 12 september.

Strejken är över!

UPM och finska Pappersförbundet kom överens lagom till helgen, så strejken är nu över. Parterna har skrivit ett avtal som sträcker sig över 4 år.

Strejken ihop med den fortfarande pågående energikrisen i Europa kommer sannolikt fortsätta påverka situationen på marknaden lång tid framöver, men förhoppningsvis blir det lite lättare att få tag på papper framöver!

Stora Enso säljer pappersbruk

Stora Enso är en av de största pappersleverantörerna i norra Europa. De har de senaste åren lagt ner ett par bruk, vilket ihop med att SCA drog sig ur pappersmarknaden starkt bidragit till den nu rådande pappersbrusten även om den enskilt viktigaste faktorn har varit rusande energipriser.

Nu meddelar Stora Enso att 4 av deras 5 kvarvarande pappersbruk är till salu, vilket om det genomförs innebär att Stora Enso i princip helt drar sig ur pappersmarknaden för oss i Norden, då det sista bruket finns i Belgien och gör papper av returpapper. Dock har man fortsatt kvar ett par bruk som gör kartong.

Här är en lista över papper från redan nedlagda bruk:

Oulu Mill

 • LumiArt HSWO 90-200
 • LumiArt, LumiSilk 90-300
 • LumiForte 80-130
 • LumiPress Art 90-200
 • LumiPress Silk 90-170
 • LumiSilk HSWO
 • MediaPrint Gloss 90-300 
 • MediaPrint Silk 90-300
 • MultiArt Gloss, MultiArt Silk 90-300
 • Supreme by Stora Enso
 • Tom&Otto Gloss, Tom&Otto Silk
 • Tom&Otto Matt 80-130

Veitsiluoto Mill

 • BergaClassic Preprint
 • BergaJet
 • BergaLabel
 • BergaMail+
 • BergaWrite
 • Document Printing Paper
 • LumiFlex Light
 • LumiLabel Light
 • LumiLeaf
 • LumiSet
 • NovaPress

Kvarnsveden Mill

 • EcoPress
 • Exo
 • ExoPlus
 • MagniPress
 • PrimaPlus
 • PrimaPress
 • Prima Super G
 • PubliPress
 • PubliPress Plus

Sachsen Mill

 • Alfa
 • Deinked Pulp
 • Flyo
 • FlyoBrite
 • FlyoPlus
 • NewsPress

Bruk som nu riskerar stängas:

Nymölla Mill

 • 4CC
 • BergaClassic Preprint
 • BergaLaser
 • BergaMail+
 • BergaSuperior Preprint
 • Clio
 • Clio Pro
 • LumiSet
 • Multicopy, cut size
 • Multicopy Presentation
 • Multicopy Zero
 • Multilaser, cut size
 • Ocean, cut size
 • Superior, cut size
 • Superior folio
 • SuperiorJet, reels
 • SuperiorJet, cut size
 • Zoom
 • Zoom Extra

Hylte Mill

 • NewsPress

Maxau Mill

 • EnviPress
 • PubliPress
 • MagniPress

Anjala Mill

Paper machine 2

 • BriteBook
 • Classic
 • Lux
 • Lux Cream
 • Novel
 • Novobase
 • StellaPress
 • Vivid

Paper machine 3

 • BlueBook
 • Bulky
 • Creamy
 • Exo
 • Novel
 • PlusBook

Bruk som finns kvar tills vidare:

Langerbrugge Mill

Det enda kvarvarande bruket finns i Belgien och gör återvunnet papper.

 • EnviMatt
 • EnviPress
 • NewsPress
 • PubliPress

Kuverprishöjningar – som ett brev på posten?

Prisaviseringsbrev Bong 2202-03-31

Svenska Bong är en av Europas största kuverttillverkare. Precis som alla andra drabbas de nu av ökade kostnader för papper och energi och skickar ut prisaviseringsbrev med jämna mellanrum. I veckans brev gör Bong bedömningen att råvarumarknaden kommer att vara fortsatt svajig under hela 2002 och man aviserar nya prishöjningar för kuvert på 18% efter påsk.