AAA

Högsta kreditbetyg AAA

Vi fyllde 10 år i höstas. 10 år av välskött ekonomi är kravet för att få Bisnodes AAA-klassning för högsta kreditvärdighet. Vi har varit lönsamma varje år sedan starten 2008 och vi har fått utmärkelsen Superföretag av Veckans Affärer 2017 och 2018. Nu har vi AAA också!

Zambia

I behov av operation, 10 timmars bilfärd från barnsjukhuset, utan tillgång till bil. 

Hope587 är samarbetspartner till barnsjukhuset Beit Cure i Zambias huvudstad Lusaka. Fattiga barn har här möjlighet att erbjudas gratis sjukvård. 

Barnsjukhuset åker ibland ut på landsbygden med mobila kliniker för att möta patienter på plats och sprida information. Under en sådan resa, ungefär 10 timmars bilfärd från sjukhuset, mötte man många barn i akut behov av operation. Även om vården för barnen är gratis, innebär kostnaden för familjerna att ta sig till sjukhuset att det är omöjligt för dem att låta barnen opereras. 

Vi på Fridholm & Partners vill hjälpa Hope587 att hjälpa genom att skänka 15000 kronor.

Pengarna har gjort det möjligt att hyra en buss, inklusive drivmedel och två chaufförer och hämta 19 barn, tillsammans med varsin förälder, och skjutsa dem från hemmet på landsbygden till barnsjukhuset i Lusaka, där de alla nu opererats och fått även hemresan ombesörjd. Det har också blivit grundplåt för en kommande insamling för att bekosta ännu en bussresa för fler barn i behov av operation. 

Vi tackar våra kunder, leverantörer och personal som ger oss förmånen att kunna stötta något vi tycker är viktigt. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi rädda världen!

GDPR

Adresserade trycksaker

GDPR reglerar adresserade trycksaker.

I slutet av maj träder GDPR i kraft. Branschen sjuder av aktivitet. För oss på F&P innebär inte GPDR några större förändringar i vårt sätt att jobba med adresserade trycksaker. Vi har pratat om variabledata med våra kunder ända sedan starten 2008. Till exempel har vi pratat om vikten att hålla adressfiler rensade från överskottsinformation såsom tex personnummer om det inte ska printas.

Det har ändå krävts ett par arbetsmånader att sätta sig in i det kommande direktivet och säkerställa att vi har GDPR-avtal både med våra kunder och de leverantörer som hanterar personuppgifter.

Säkra upp åt båda håll.

Företag måste säkra upp GDPR åt båda håll. Man måste avtala både med kunder och leverantörer. Här är några obligatoriska delar som vi har styrt upp:

– GPDR-avtal med de kunder för vilka vi hanterar personuppgifter (för adresserade trycksaker).

– GDPR-avtal med de leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning. Samtliga finns inom EU och får ej föra ut personuppgifter utanför EU. Dessa behöver i sin tur ha GDPR-avtal med tex IT-konsulter och sekretessavtal med berörd personal.

– F&P har sekretessavtal med all vår personal.

– Vi har säkrad kommunikation från kund (inga adressfiler via mail eller andra osäkra kommunikationsvägar).

– Vi har säker lagring, krypterad på server i serverhall Sverige, bemannad dygnet runt.

– Det sker automagisk utrensning av adressfiler efter användning.

Nu har vi allt på plats och även om det inneburit mycket arbete så ser vi positivt på GDPR i sig, då vi sett många exempel på företag som inte hanterat persondata på ett korrekt sätt.