Svårt få tag på kuvert

Vi har tidigare skrivit att det är stormigt på pappersmarknaden, med brist på tillgång och skenande priser.

Nu börjar vi se konsekvenserna av nedläggningen av StoraEnsos pappersbruk i Veitsiluoto, som stod för hela 40% av Europas papper för kuvertmarknaden, där de dessutom var ett av endast två pappersbruk som tillverkade Svanen-godkänt kuvertpapper.

Det andra Svanen-godkända kuvertpappret tillverkas av UPM, och där pågår just nu en flera veckor lång strejk. Det gör att det kan vara svårt att få tag på Svanen-godkända kuvert den närmaste tiden och att priset sannolikt kommer att gå upp.

Vår skog växer (2021)

bakgrundsbild

Klimathotet är sannolikt den största utmaning vi människor stått inför. Vi måste helt enkelt sluta tillföra mer kol från fossila bränslen i atmosfären. 

Varje industri måste ta ansvar för sina utsläpp. Ett hållbart skogsbruk kan binda lika mycket koldioxid som det avger. Det finns stora skillnader i klimatavtryck mellan papper producerade på olika pappersbruk och även mellan olika tryckerier. 

Vi på Fridholm & Partners vill göra det lätt att göra rätt, med målsättning att alla våra kunders trycksaker ska vara klimatneutrala redan 2024. 

Vi vill hjälpa våra kunder att jobba CO2-SMART™.

I år har vi gjort våra första CO2-neutrala trycksaker. Nu l2021 har vi gjort många fina CO2-neutrala trycksaker och hittills kompenserat för 70 ton CO2 hos Vi-skogen. Vi vill tredubbla det under 2022!

Även 2022 erbjuder vi en klimatneutral tryckproduktion utan extra kostnad (gäller en ny produktion, för både nya och gamla kunder som inte redan tagit del av erbjudandet).

För löpande produktioner är kostnaden inte mer än ca 1-1,5% – det måste vi ha råd med!

Läs mer om CO2-SMART™ på co2smart.se.


Träd är en förutsättning för livet som vi känner det. De skänker skugga i hettan, förhindrar jorderosion och binder koldioxid. Dessutom är det en förnyelsebar råvara för papper – ett material vi på Fridholm & Partners älskar.  Vi på Fridholm & Partners har en egen liten skog på 1000 träd i Östafrika, med hjälp av Vi-skogen. 2021 planterar vi 500 träd till.

 Vi tackar våra kunder, leverantörer och personal som ger oss förmånen att kunna stötta något vi tycker är viktigt. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi rädda världen!

Det kom ett brev…

Vi har tidigare skrivit att det är stormigt på pappersmarknaden i höst, med brist på tillgång och skenande priser.

Det nya greppet för pappersbruken att överleva den pågående energikrisen är att inför ett ”energitillägg”, likt hur det tidigare funnits ”drivmedelstillägg” för frakter. Tillägget är för närvarande på 100 EUR/ton, eller alltså ca 1000 SEK/ton (1 SEK/kg). Sappi var först ut (se bild), men alla pappersbruk var snabba att hänga på.

Detta även drabbar inneliggande ordrar, men pappersbruken erbjuder snällt nog oss kunder att annullera ordrar om vi inte accepterar tillägget. Tyvärr finns ju inget annat papper att tillgå till gamla priser, så de flesta tvingas knyta näven i fickan och acceptera.

Vi på F&P tycker situationen är jättejobbig, då vi alltid kört med fasta priser även långt fram i tiden. Vi har inte upplevt något liknande och det talas i branschen om att detta är det värsta på åtminstone 30 år.

Vi hoppas på förståelse från våra kunder och hjälper självklart till bäst vi kan att hålla emot prisökningar.

EU misstänker kartell inom pappersmassa

12 Oktober har EU gjort tillslag mot flera tillverkare av pappersmassa (se denna länk till EUs pressmeddelande). EU anger inte vilka de besökt, men både UPM och Stora Enso meddelar att de fått besök av EU (se denna länk till en artikel hos SVT Nyheter).

Vi har tidigare skrivit att det är stormigt på pappersmarknaden i höst, med brist på tillgång och skenande priser.

Det är inte vi som ringer…

Vi har uppmärksammats på att någon ringer med vad som ser ut att vara vårt växelnummer 031-761 01 70 och pratar på engelska. Vi ringer ALDRIG från vårt växelnummer. Vår operatör Telenor säger att de inte kan göra något åt detta och att det finns nättjänster där man kan fejka uppringningsnummer. Trist att vi inte kommit längre 2021, tycker vi.

Storm på pappersmarknaden i höst

Som vi tidigare skrivit om har på kort tid flera pappersbruk lagts ner, framförallt SCA som helt slutat tillverka papper och Stora Enso som lagt ner flera bruk och tagit bort flera av sina populäraste papper.

Till följd av detta så verkar det nu vara ”säljarens marknad” för papper, med brist på papper och höjda priser.

Ett exempel är Arctic Paper, som redan har aviserat 10% prishöjning vid tre tillfällen under 2021 (se denna länk för den senaste), så det hotas med totalt sett riktigt dramatiska prisökningar på upp till 30%.

Helt klart är att det funnits ett uppdämt behov hos pappersbruken att höja priserna, då de legat mer eller mindre stabilt sen millenieskiftet pga minskad efterfrågan och för stort utbud, trots ökade kostnader för framförallt råvara och energi. Råvaran används också för andra produkter, såsom kartong eller byggmaterial.

Bortsett prisfrågan så har vi fått information om att de största bruken är helt fullbokade de närmaste månaderna, så det är helt enkelt inte självklart att man kan få tag på papper över huvud taget.

Det här gäller i första hand rulloffsetproduktioner med många ton papper, men vi ser även att det spiller av sig på arkoffset, där pappersgrossisterna har svårt att leverera arkpapper.

Vi har sett en lång trend där kunder fattar sina beslut allt senare inför produktionen och det har fungerat när det varit ”köparens marknad”. Kanske kommer det förändras igen nu?

Stora Enso lägger ner Novapress

Stora Enso är en av de stora pappersleverantörerna. Nu skrivs det mycket i svenska tidningar om att Stora Enso stänger sitt pappersbruk i Kvarnsveden, Borlänge. Det är mindre än det finska bruket Veitsiluoto, som samtidigt aviserades att Stora Enso stänger. I Borlänge gjordes bland annat kontorspapper och tidningspapper, men Veitsiluoto gjorde ett av våra gamla favoritpapper – Novapress – och hade en kapacitet på hela 790 000 ton papper per år fördelat på 3 pappersmaskiner. Nedläggningen är planerad redan i september 2021.

Vi har tidigare skrivit om att Stora Enso lagt ner det trevliga papperet Lumipress. Pappersbruket i Oulu konverterades från att tillverka papper till att tillverka kartong till förpackningar. Nu bedömer man att även den marknaden kommer att vara mättad, så en konvertering är inte aktuell för Vitsiluoto.

Här är en länk till Stora Ensos sajt för den som vill läsa mer om nedläggningen av Veitsiluoto och Kvarnsveden.

Det blir allt färre pappersbruk kvar och vi ser just nu tillverkarna avisera prishöjningar runt 15%, de flesta från halvårsskiftet. Har man planerade produktioner för sensommaren kan det vara en god idé att försöka få in pappersbeställningen redan nu.

Adobe färginställningar

Adobe färginställningar

Adobe uppdaterar ju nånting i princip varje vecka. Nu senast tror jag de uppdaterade InDesign och då passade de på att skicka mina färginställningar tillbaka till 1900-talet, se skärmdump. Det i sin tur gjorde att jag inte kunde få ut en tryck-pdf med mina vanliga job options.

Färginställningarna är helt avgörande för att få korrekt färg i tryck.

Tänk på att regelbundet kontrollera dina färginställningar, då Adobe kör över det du valt!

SCA – en epok går i graven

SCA Ortviken

I augusti aviserade SCA att de skulle upphöra med all produktion av papper och istället fokusera på förpackningar. Idag producerade det sista papperet.

Ortviken strax utanför Sundsvall har varit ett av världens största pappersbruk och har producerat papper sen 1958. Som mest producerade man 800 000 ton papper per år.

På andra sidan Östersjön har StoraEnso gjort en liknande satsning och konverterar pappersbruket i Uleåborg (Oulu) från finpapper under namnet Lumipress.

På kort sikt gör dessa nedläggningar att vi kan få se svajiga papperspriser under 2021.

Här är en länk till SCA’s sajt för den som vill läsa pressmeddelandet om stängningen.