Vår skog

bakgrundsbild

Träd är en förutsättning för livet som vi känner det. Det skänker skugga i hettan, förhindrar jorderosion och binder koldioxid. Dessutom är det en förnyelsebar råvara för papper – ett material vi på Fridholm & Partners älskar. 

Klimathotet är sannolikt den största utmaning vi människor stått inför. Vi måste helt enkelt sluta tillföra mer kol från fossila bränslen i atmosfären. Att plantera träd räcker inte, men kan lindra effekten. 

Varje industri måste ta ansvar för sina utsläpp. Ett hållbart skogsbruk kan binda lika mycket koldioxid som det avger. Det finns stora skillnader i klimatavtryck mellan papper producerade på olika pappersbruk och även mellan olika tryckerier. Vi på Fridholm & Partners vill göra det lätt att göra rätt, med målsättning att alla våra kunders trycksaker ska vara klimatneutrala. Det blir ett prioriterat mål för oss inför 2020-talet, med början redan nu.

Som en symbolisk start på detta klimatarbete, vill vi på Fridholm & Partners i år plantera en egen liten skog på 500 träd i Östafrika, med hjälp av Vi-skogen.

Vi tackar våra kunder, leverantörer och personal som ger oss förmånen att kunna stötta något vi tycker är viktigt. Ingen kan göra allt, men tillsammans kan vi rädda världen!

Läs mer om Vi-skogen här: www.viskogen.se.

This entry was posted in blogg and tagged .