Svårt få tag på kuvert

Vi har tidigare skrivit att det är stormigt på pappersmarknaden, med brist på tillgång och skenande priser.

Nu börjar vi se konsekvenserna av nedläggningen av StoraEnsos pappersbruk i Veitsiluoto, som stod för hela 40% av Europas papper för kuvertmarknaden, där de dessutom var ett av endast två pappersbruk som tillverkade Svanen-godkänt kuvertpapper.

Det andra Svanen-godkända kuvertpappret tillverkas av UPM, och där pågår just nu en flera veckor lång strejk. Det gör att det kan vara svårt att få tag på Svanen-godkända kuvert den närmaste tiden och att priset sannolikt kommer att gå upp.