Fortsatt ökande priser

Hösten 2021 blev startskottet för ökade papperspriser, efter 20 år där papperspriserna släpat efter och pappersbruken kämpat med dålig lönsamhet. Då berodde det främst på att effekten av flera nedlagda pappersbruk slog igenom för fullt, men det råkade sammanfalla med en begynnande energikris i Europa.

Vintern 2022 förvärrades situationen först av UPM’s strejk och under pågående krig startade Rysslands krig mot Ukraina, vilket spädde på den europeiska energikrisen, vilket i sin tur har gett ett inflationstryck som vi inte sett sen 1980-talet.

För oss betyder det att vi löpande får olika officiella brev från våra tryckerier, där de meddelar att det är en exceptionell situation, där de inte längre kan hålla några fasta priser. Priserna fastställs alltså först vid produktionstillfället, vilket är något helt unikt.

Det handlar huvudsakligen om papper, men även andra material, frakter och energi som används i produktionen. För rulloffset används gas för att driva värmetunneln där trycket fästs i papperet, så rulloffset är särskilt utsatt, då det råder brist på gas på marknaden.

Än så länge handlar rörliga priser främst om större produktioner, men läget är mycket ovisst och kan komma att ändra sig på kort varsel. Vi gör allt vi kan för att hålla våra kunders kostnader nere.

Här är en länk till en artikel branschtidskriften Packnorth, där den marknadsledande pappersgrossisten Antalis beskriver läget och aviserar ytterligare en prishöjning på 8-14% från 12 september.