Intressant om tryckeribranschen och energikrisen

Branschkoll har en intressant artikel där man intervjuat nio tryckeri-VD om den pågående energikrisen. Här finns tryckerier som tagit emot stora bidrag under Covid, kämpat med ökande papperspriser senaste året och nu ser fortsatt stigande kostnader framöver.

Vi känner igen flera tankar här:

  • Papperstillverkning är mycket energikrävande och är fortfarande drivande i kostnadsökningen för trycksaker, även om energi i produktionen och transporter också ökar.
  • Rulloffset använder utöver el även gas, vilket gör dem extra utsatta. Därtill mer spill än i arkoffset. Kan påverka gränsen mellan arkoffset och rulloffset.
  • Arkoffset använder energikrävande tryckplåtar av aluminium och kräver visst spill vid inställning. Kan påverka gränsen mellan arkoffset och digitaltryck.
  • Många tryckeriers tak lämpar sig väl för solceller. Som trycksaksköpare ser vi positivt på tryckerier som (delvis) producerar egen förnyelsebar el.
  • Energikrisen är europeisk. Sverige är inte värst drabbat, men inom Sverige finns stora skillnader mellan norr och söder.