Ytvikt, bulk & opacitet

Ett pappers ytvikt, bulk och opacitet är tre egenskaper som har ett tydligt samband. Låt oss reda ut del för del.

Ytvikt

Papper anges i ”ytvikt”, som motsvarar vikten för en kvadratmeter av papperet. Vanligt kopieringspapper är 80g, dvs en kvadratmeter kopieringspapper skulle väga 80g. Som jämförelse trycks visitkort oftast på 300g papper.

Ett pappers vikt

För att få fram ett pappers vikt tar man bredd x höjd x ytvikt. Måtten anges i meter och ytvikten i gram, så exemplet A4 = 0,21 x 0,297 x 80 = 4,99 ≈ 5g.

En broschyrs vikt

För att räkna fram vikten på en broschyr tar man sidomfånget/2 (för att få antal ark). En 16-sidig broschyr i A4 80g-papper väger alltså 0,21 x 0,297 x 80 x (16/2) = 39,9 ≈ 40g.

Papperstyper har olika ytviktsspann

Olika papperstyper ryms inom olika ytviktsspann, från tunna bibelpapper till träfria papper i uppåt 300-400g. I de högsta ytvikerna är det inte ovanligt att man har laminerat ihop två papper i lägre ytvikt.

Bulk

Bulk anger hur tjockt ett papper är i förhållande till sin vikt och används framför allt för att räkna ut hur tjock en broschyr eller en bok kommer att bli.

Ett pappers tjocklek

Vid bulk = 1,0 är ett papper sin ytvikt micrometer (”my”) tjockt.

Ett A4 med denna bulk skulle alltså vara 80 my = 0,08 mm. En 16-sidiga broschyr blir 80 x 1 x (16/2) = 1 280 my ≈ 1,3 mm.

Klammerhäftade A5-broschyrer tryckta i digitaltryck (HP Indigo).
Bilden visar klammerhäftade A5-broschyrer tryckta i digitaltryck (HP Indigo).

Opacitet

Opacitet anger ett pappers ogenomskinlighet. Ju högre värde desto bättre. Det som är helt ogenomskinligt har ett värde på 1, men ett papper ligger i praktiken på tal från strax under 90% upp till strax över 95%.

Papper har bättre opacitet ju högre ytvikt de har. Högre bulk kan ge bättre opacitet, men det är inte alltid så – det är fortfarande samma ”vikt” pappersfibrer.

Trähaltiga papper har bättre opacitet än träfria papper, vilket gör att man kan göra ganska tunna papper hyfsat bra och hyfsat billiga – så länge man inte har krav på åldringsbeständighet.

Hur layouten ser ut påverkar också upplevelsen av opacitet. Om man har en vit layout på ena sidan och en tung färgbild på andra sidan pappret, så kommer man se mycket mer genomlys, än om man har tunga heltäckande färgbilder på båda sidor. Ljusa partier mot mörka partier är det som är svårast.

Blev du hjälpt av artikeln?
Feedback – förbättring av kunskapsbank
Please submit the reason for your vote so that we can improve the article.
Behöver du hjälp?